Perusturvalautakunnan päätöslista

Perusturvalautakunnan kokouksen 27.8.2020 päätöslista

§ 123 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös: Sovittiin yksimielisesti että pykälät 143 ja 144 siirrettiin käsiteltäväksi kokouksen alussa.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 124 Pöytäkirjan tarkastus
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 125 Perusturvalautakunta, Porin vammaisneuvoston edustajat toimielimissä
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 126 Osastonhoitajan irtisanoutuminen virasta 37912012
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 127 Irtisanoutuminen perusturvan lakimiehen virasta
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 128 Terveyskeskushammaslääkärin irtisanoutuminen
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 129 Täyttölupapyynnöt, työsuhteet, perusturva
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

§ 130 Täyttölupapyyntö, osastonhoitajan virka, 37912012, Terveys- ja sairaalapalvelut
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

§ 131 Täyttölupapyyntö, lakimiehen virka, 25710002, Porin perusturva
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

§ 132 Virkavaali, osastonlääkäri 38000010
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 133 Virkavaali, palliatiivisen hoidon lääkäri 82889004
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 134 Virkavaali, sosiaaliohjaajan virka, lastensuojelu
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 135 Virkavaali, sosiaaliohjaajan virka, lastensuojelu
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 136 Virkavaali, Terveyskeskuslääkäri ehkäisy-ja äitiysneuvolaan 53041019
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 137 Porin perusturvan vanhuspalveluiden asumisyksikön Puutarhakodin remontoidun osan vuokrat asiakkaille 1.8.2020 alkaen
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 138 Porin perusturvan vanhuspalveluiden asumisyksikön palvelukoti Kyläsaaren vuokrien lasku asiakkaille
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 139 Päihdelääkäripalvelun option käyttäminen
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 140 Päärnäistenkatu 26 tilojen vuokrasopimuksen irtisanominen
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 141 Perusturvalautakunnan lausunto, Lapsibudjetoinnin käyttöönotto Porissa, valtuustoaloite, Henna Kyhä
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 142 Perusturvalautakunnan lausunto, Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen jatkuttava, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Ismo Läntinen
Päätös pohjaehdotuksen mukaan.

§ 143 Perusturvalautakunnan lausunto, Porin kaupungin avustusuudistus
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 144 Määrärahan ylityspyyntö, koronan taloudelliset vaikutukset ja tuottavuusohjelman vaikutukset vuodelle 2020
Lautakunnan yksimielisellä päätöksellä hyväksyttiin seuraava muutos:
Vuoden 2020 aikana on vähennetty 58 vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoidon paikkaa, ja tavoitteena on vuoden 2020 loppuun mennessä vähentää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta hallitusti yhteensä 117 paikalla (sisältää perusturvan omia ja yksityisten palveluntuottajien paikkoja).

Päätös edellä olevan mukaisesti.

§ 145 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2019
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 146 Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös esityksen mukaisesti.

§ 147 Täyttölupapyyntö, kotihoidon uudet työsuhteet, vanhuspalveluiden kotihoito (lisäpykälä)
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

§ 148 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (lisäpykälä)

Lautakunnan yksimielisellä päätöksellä hyväksyttiin seuraava muutos:
Tarkennus kysymykseen 2 sivulla 7.
Esitys varmistaa sen, että pelastustoimi voi myös jatkossa olla mukana tuottamassa ensihoitopalvelun ensihoitoyksikkö (ambulanssi)- ja ensivasteyksikköpalveluja.

Päätös edellä olevan mukaisesti.


Lisätietoja antavat:
Sonja Myllykoski, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, puh. 044 344 1366
Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, puh. 044 701 8053