Perusturvalautakunnan päätöslista

Perusturvalautakunta, kokous 16.9.2021

§201 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös esityksen mukaan.

§202 Pöytäkirjan tarkastus
Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Södergård ja Jyri Astokari (Varalle Anne Mäntylä ja Markus Halminen). Pöytäkirja tarkastetaan 22.9.2021

§203 Perusturvalautakunnan ja yksilöasiainjaoston kokoukset syksyllä 2021
Päätös esityksen mukaan.

§204 Perusturvalautakunnan yksilöasiainjaoston jäsenten valinta
Perusturvalautakunta päättää valita seuraavat jäsenet ja heille varajäsenet yksilöasianjaostoon
Mirva Heino pj. (vara Minna Keskinen)
Jyri Astokari (vara Tomi Aalto)
Karoliina Tala (vara Vilina Välimäki)
Rami Virtanen (vara Mika Aho)
Leena Mäkinen (vara Jaana Korkeamäki-Villanen)
Hannu Peltomäki (vara Tiina Tervo)
Anne Mäntylä vpj. (vara Jari Holmberg)

§205 Perusturvan vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024
Päätös esityksen mukaan.

§206 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja vuoden 2022 talousarvion
sekä investointisuunnitelman luonnokset
Päätös esityksen mukaan seuraavalla muutoksella:
Lautakunta lähettää edelleen kaupunginhallitukselle. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

§207 Perusturvan toimintasääntö
Päätös esityksen mukaan.

§208 Palvelukeskus Himmelin kehittäminen
Päätös esityksen mukaan seuraavalla lisäyksellä: Perusturvalautakunta edellyttää Himmelinkin jatkosuunnitelmien vuoksi, että hyvinvointialueiden suunnittelussa ikäihmisten palveluiden sisältöä pitää kiireellä valmistella ja mukaan otettava esim. yliopisto, jotta voidaan myös taata koulutuksellinen näkökohta ja työvoiman saanti.

§209 Lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon, laitoshoidon ja
vaativan laitoshoidon kilpailuttaminen
Päätös esityksen mukaan.

§210 Vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023
Perusturvalautakunta nimeää edustajansa neuvostoihin seuraavasti:
Vanhusneuvosto Taru Anttila, varalle Minna Keskinen
Vammaisneuvosto: Juha Södergård, varalle Jyri Astokari
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: Juha Joutsenlahti, varalle Markus Halminen
Vammais- ja vanhusneuvoston sihteeriksi nimetään Anne Lundgren.

§211 Virkavaali sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut, sosiaali- ja perhepalvelut
Päätös esityksen mukaan.

§212 Virkavaali, sosiaalityöntekijä, Vammaispalvelut, sosiaali- ja perhepalvelut
Päätös esityksen mukaan.

§213 Viran vastaanottaminen, kriisityöntekijä, Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystys, sosiaali- ja perhepalvelut
Päätös esityksen mukaan.

§214 Viran vastaanottaminen, vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä, sosiaali- ja perhepalvelut
Päätös esityksen mukaan.

§215 Viran vastaanottaminen, sosiaalityöntekijä, Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystys, sosiaali- ja perhepalvelut
Päätös esityksen mukaan.

§216 Viran vastaanottaminen, iäkkäiden palveluiden päällikkö
Päätös esityksen mukaan.

§217 Viran vastaanottaminen, iäkkäiden palveluiden palveluohjaaja
Päätös esityksen mukaan.

§218 Irtisanoutuminen lapsiperheiden palveluiden psykologin virasta nro 17135003
Päätös esityksen mukaan.

§219 Irtisanoutuminen lapsiperheiden palveluiden sosiaalityöntekijän virasta nro 48390013
Päätös esityksen mukaan.

§220 Irtisanoutuminen johtavan psykologin virasta nro 14400001, lapsiperheiden palvelut, sosiaali- ja perhepalvelu
Päätös esityksen mukaan.

§221 Irtisanoutuminen iäkkäiden palveluiden palveluohjaajan virasta nro 14360010
Päätös esityksen mukaan.

§222 Irtisanoutuminen iäkkäiden palveluiden palveluohjaajan virasta nro 74519003
Päätös esityksen mukaan.

§223 Täyttölupapyyntö, terveyskeskuslääkärin virka, 53041040, terveys- ja sairaalapalvelut
Päätös esityksen mukaan.

§224 Täyttölupapyyntö, johtavan psykologin virka, 14400001, sosiaali- ja perhepalvelut, lapsiperheiden palvelut
Päätös esityksen mukaan.

§225 Täyttölupapyyntö, palveluohjaajan virka, 74519003, iäkkäiden palvelut, asiakasohjaus
Päätös esityksen mukaan.

§226 Täyttölupapyyntö, palveluohjaajan virka, 14360010, iäkkäiden ennaltaehkäisevät palvelut
Päätös esityksen mukaan.

§227 Täyttölupapyyntö, lastenvalvojan virka, 48390013, sosiaali- ja perhepalvelut, lapsiperheiden palvelut
Päätös esityksen mukaan.

§228 Täyttölupapyyntö, psykologin virka, 17135003, sosiaali- ja perhepalvelut, lapsiperheiden palvelut
Päätös esityksen mukaan.

§229 Täyttölupapyyntö, sosiaaliohjaajan opintovapaan viransijaisuus, 41790007, ajalla 27.9.2021–31.12.2022 sosiaali- ja perhepalvelut, työikäisten palvelut
Päätös esityksen mukaan.

§230 Täyttölupapyyntö, sairaalapalveluiden ylilääkäri 38000001, terveys- ja sairaalapalvelut
Päätös esityksen mukaan. Tekninen kirjoitusvirhe päätösehdotuksessa korjataan. Alueylilääkäri nimike muutetaan ylilääkäriksi.

§231 Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva
Päätös esityksen mukaan.

§232 Hinnankorotus 1.1.2022, Valtion koulukodit
Päätös esityksen mukaan.

§233 Hinnantarkastus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen osalta vuodelle 2022
Päätös esityksen mukaan.

§234 Hinnantarkistus päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitetun tuetun asumisen osalta alkaen 1.1.2022, Tukiranka ry
Päätös esityksen mukaan.

§235 Mehiläinen hinnankorotusesitys 1.9.2021 alkaen Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut
Päätös esityksen mukaan.

§236 Aikuissosiaalityön välivuokrausasunnot Porissa ja vuokrantarkistukset vuonna 2021
Päätös esityksen mukaan.

§237 Omaishoitajan palkkio kotihoidon asiakasmaksua määrättäessä
Päätös esityksen mukaan.

§238 Porin kotouttamisohjelman 2021-2025 hyväksyminen
Päätös esityksen mukaan.

§239 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry.
Päätös esityksen mukaan.

§240 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Porin Seudun Työttömät ry
Jyri Astokarin ehdottamana ja Jari Holmbergin kannattamana päätetään esittää kaupunginhallitukselle seuraavasti:
Kumppanuussopimuksen avustusmäärää nostetaan samalle tasolle Pormestariluodon asukasyhdistys ry:n kanssa. Molemmilla on samanlaista, avustavaa ja arvokasta toimintaa. Olisi positiivinen kädenojennus kumppaneille jotka pitävät huolta heikommassa asemassa olevista.

§241 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry
Päätös esityksen mukaan.

§242 Perusturva, laskujen hyväksyjät vuodelle 2021
Päätös esityksen mukaan.

§243 Viikkarin Valkama takaisin eläkeläisten käyttöön, valtuustoaloite, Ari Nordström
Päätös esityksen mukaan.

§244 Päihdepalveluihin erikoistunut palveluyksikkö alaikäisille päihderiippuvaisille Poriin, valtuustoaloite, Mika Aho ja Milka Tommila
Päätös esityksen mukaan.

§245 Porin perusturvan lausunto valtuustoaloitteeseen psykologiopiskelijoille maksuton asunto harjoittelun ajaksi, Mikael Ropo ja Henna Kyhä
Päätös esityksen mukaan.

§246 Mielenterveysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto Porin kaupungin talousarvion ja strategian laatimisen yhteydessä, valtuustoaloite, Vihreä valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Laura Pullinen
Päätös esityksen mukaan.

§247 Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös esityksen mukaan.

§248 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Päätös esityksen mukaan.