Perusturvalautakunnan päätöslistat

Perusturvalautakunnan valmistelevan kokouksen 14.8.2019 päätöslista

§ 153 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 154 Pöytäkirjan tarkistus
Pöytäkirjan tarkastavat puheenjohtaja ja sihteeri

§ 155 Tiedoksi merkittävät asiat
Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja antavat:
Sonja Myllykoski, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, puh. 044 344 1366
Terttu Nordman, perusturvajohtaja, puh. 044 701 8053