Perusturvalautakunnan päätöslistat

Perusturvalautakunnan kokouksen 26.11.2019 päätöslista

§271 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös esityksen mukaan.

§272 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simo Korpela ja Irma Roininen.

§273 Porin tuottavuusohjelman loppuraportin esittely
Päätös esityksen mukaan.

§274 Perusturvalautakunnan ja yksilöasiainjaoston kokoukset vuonna 2020
Päätös esityksen mukaan.

§275 Irtisanoutuminen sosiaalityöntekijän virasta nro 48390030
Päätös esityksen mukaan.

§276 Irtisanoutuminen ylihoitajan virasta nro 67220009
Päätös esityksen mukaan.

§277 Irtisanoutuminen palveluohjaajan virasta nro 48337008, vanhuspalvelut
Päätös esityksen mukaan.

§278 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48390030, Sosiaali- ja perhepalvelut, aikuissosiaalityö
Päätös esityksen mukaan.

§279 Täyttölupapyyntö ja virkanimikkeen muutos, osastonhoitajan virka 67220009, terveys- ja
sairaalapalvelut, Läntinen Sote-keskus
Päätös esityksen mukaan.

§280 Täyttölupapyyntö, palveluohjaajan virka, 48337008, vanhuspalvelut
Päätös esityksen mukaan.

§281 Täyttölupapyyntö, mobiililääkärin virka, 82889003, Terveys- ja sairaalapalvelut, Akuutti kotikeskus
Päätös esityksen mukaan.

§282 Virkavaali, vammaispalveluiden päällikkö, sosiaali- ja perhepalvelut
Päätös esityksen mukaan.

§283 Virkavaali, perheneuvolan päällikkö, sosiaali- ja perhepalvelut
Päätös esityksen mukaan.

§284 Virkavaali, johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu
Päätös esityksen mukaan.

§285 Virkavaali, kaksi sosiaaliohjaajaa, lastensuojelu
Päätös esityksen mukaan.

§286 Viljo Valter Merikosken jättämän perinnön käyttö, esitys määrärahan irrottamisesta perintörahastosta
Päätös esityksen mukaan.

§287 Attendo Mi-Hoiva Oy:n oikaisuvaatimus
Päätös esityksen mukaan.

§288 Kahden optiovuoden käyttöönotto sosiaalihuollon ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kyydinvälityspalvelussa
Päätös esityksen mukaan.

§289 Ojantien toimintakeskuksen vuokrasopimuksen jatkaminen
Päätös esityksen mukaan.

§290 Porin Yh-asuntojen ilmoittamat vuokrantarkistukset 2020
Päätös esityksen mukaan.

§291 Länskärinpaja tarjous työ- ja päivätoiminnasta 2020
Päätös esityksen mukaan.

§292 Palmu-Porin siivouspalveluiden kilpailuttaminen
Päätös esityksen mukaan.

§293 Etäpsykiatriapalvelun kilpailuttaminen
Päätös esityksen mukaan.

§294 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kilpailuttaminen
Päätös esityksen mukaan.

§295 Hammashoitoyksiköiden hankinta, Maantiekatu B6
Päätös esityksen mukaan.

§296 Omaishoidon palkkioiden ja toimintamallin uudistaminen
Esittelijä muutti esitystään siten, että esitetään valmistelua ohjeistavaan keskusteluun omaishoidon tuen uusi toimintamalli ja uudet palkkiot käyttöönotettavaksi vuoden 2020 alussa uusilla omaishoidon tuen asiakkailla. Voimassa olevien omaishoidon tuen sopimusten palkkiot tarkistetaan vuoden 2020 aikana vastaamaan uusia palkkioluokkia. Lisäksi esitetään valmistelevaan keskusteluun palvelusetelin käyttöönoton valmistelu yhdeksi vaihtoehdoksi omaishoidon tuen vapaiden järjestämiseksi.

Asia tuodaan päätösesittelyyn joulukuun lautakunnan kokoukseen.

§297 Perusturvalautakunnan lausunto Merikarvian vammais- ja vanhusneuvoston aloitteeseen ajanvarauspuhelimesta
Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti muuttaa vs perusturvajohtajan päätösesitystä siten, että Merikarvian kunnanhallituksen esityksen mukaan Merikarvian terveyskeskuksessa otetaan aloitteen mukaisesti käyttöön oma suora puhelinnumero.

§298 Perusturvan lausunto Ulvilan valtuustoaloitteeseen, vanhusten kotona jaksamisen avustaminen
Päätös esityksen mukaan.

§299 Lausunnon antaminen Ulvilan vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.
Päätös esityksen mukaan.

§300 Lausunto hallituksen esitykseen uuden tieliikennelain muuttamisesta (kotihoidon pysäköintisäännöt)
Päätös esityksen mukaan.

§301 Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa
Päätös esityksen mukaan.

§302 Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa
Päätös esityksen mukaan.

§303 Porin, Ulvilan ja Merikarvian nuorisovaltuustojen edustajien nimeäminen osallistumaan perusturvalautakunnan kokouksiin
Päätös esityksen mukaan.

§304 Hinnankorotus 1.1.2020 alkaen, TietoFinland Oy:n Effican ja Lifecaren tuki- ja ylläpitomaksuihin, 2M-IT
Päätös esityksen mukaan.

§305 Hinnankorotusesitys 1.1.2020 alkaen Porin Sininauha/ensisuoja
Päätös esityksen mukaan.

§306 Porin perusturvan liittyminen Kanta-palvelujen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon
Päätös esityksen mukaan.

§307 Muutoksia vuoden 2019 laskujen hyväksyjiin, perusturvakeskus
Päätös esityksen mukaan.

§308 Porin kaupunginhallituksen nimittämän Himmeli-työryhmän tilannekatsaus
Päätös esityksen mukaan.

§309 Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös esityksen mukaan.

§310 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Päätös esityksen mukaan.

Lisätietoja antavat:
Sonja Myllykoski, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, puh. 044 344 1366
Anna-Liisa Koivisto, vs. perusturvajohtaja, puh. 044 701 0243