Perusturvalautakunnan päätöslistat

Perusturvalautakunnan päätöslista 22.5.2019.

§ 106 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 107 Pöytäkirjan tarkastus
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hanna Hilden ja Mirva Heino.

§ 108 Perusturvalautakunnan ja yksilöasiainjaoston kokoukset syksy 2019
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 109 Virkavaali, kaksi kriisityöntekijää, Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystys, sosiaali- ja perhepalvelut 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 110 Valtuustoaloite, Selvitys hoitajamitoutuksen noudattamisesta ja valvonnasta Porin kaupungin omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä, vanhainkodeissa ja vanhuspalveluiden osastoilla
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 111 Valtuustoaloite, Omaishoitajien ja perustoimeentulotukiasiakkaiden liikuntakortti
Päätös: Hyväksyttiin tarkennetun esityksen mukaan

§ 112 Valtuustoaloite, Sähköisen sirukortin ja henkilörekisterin vaatimus perusturvan sopimuskumppaneilta
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 113 Hinnankorotusesitys, Palvelukoti Honkala
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 114 Sarastia Rekry Oy:n hinnankorotusesitys 10.5.2019 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 115 Porin perusturvan vammaispalveluiden asumisyksiköiden vuokrantarkistukset
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 116 Porin perusturvakeskuksen turvallisuuspalvelu
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 117 Saatavien poistot
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 118 Muutoksia vuoden 2019 laskujen hyväksyjiin
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

§ 119 Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

Lisätietoja antavat:
Sonja Myllykoski, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, puh. 044 344 1366
Terttu Nordman, perusturvajohtaja, puh. 044 701 8053