Sivistyslautakunnan päätöslista

SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSLISTA 16.6.2020
Asia nro

§ 161 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

§ 162 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Jäntti ja Henna Kyhä.

 

§ 163 Pori Sinfoniettan pääsylippujen hinnat sekä kortit syyskaudella 2020

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 164 Edustajien valinta valtakunnallisille museopäiville sekä Suomen Museoliiton vuosikokoukseen 1.9.-2.9.2020

Sivistyslautakunta päätti valita edustajaksi valtakunnallisille museopäiville sekä Suomen Museoliiton vuosikokoukseen 1.9.-2.9.2020 Antti Vuolanteen, Jaakko Jäntin ja Ismo Läntisen.

 

§ 165 Keskustan uimahallin lipunmyynti- ja kahviopalvelujen hankinta 1.8.2020 alkaen

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 166 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 167 Irtisanoutuminen erityisopettajan virasta (4026)

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 168 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta (0030)

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 169 Irtisanoutuminen erityisopettajan virasta (4043)

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 170 Irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta (4018)

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 171 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta (0160)

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 172 Sivistyslautakunnan lausunto, Lapsibudjetoinnin käyttöönotto Porissa, valtuustoaloite, Henna Kyhä

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 173 Sivistyslautakunnan lausunto, Porin urheilutalo, hankesuunnitelma

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 174 Perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa muuttaminen

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

§ 175 Sivistystoimialan talous- ja henkilöstöraportti toukokuu 2020

Merkittiin tiedoksi.

 

§ 176 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi.

 

§ 177: LISÄPYKÄLÄ: Virantoimitusvelvollisuuden muutos

Päätösehdotus hyväksyttiin.