Sivistyslautakunnan päätöslista

SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSLISTA 23.11.2021
Asia nro

§ 243 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

§ 244 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Karumäki ja Juha Kantola.

Pöytäkirja tarkastetaan 26.11.2021.

 

§ 245 Museopalveluiden johtajuusjärjestelmän uudelleenorganisointi

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 246 Aiesopimus yhteistyösopimuksen laatimisesta Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 247 Professorintie 5 A-rakennuksen vuokraamisesta sivistystoimialan käyttöön

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 248 Liikunta- ja nuorisoyksikön hinnasto 13.1.2022 alkaen

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 249 Liisantorin tekojään mailaton käyttö

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Sivistyslautakunta päättää, että Liisantorin tekojää avataan mailattomaan luisteluun, mutta samanaikaisesti ryhdytään selvittämään alueen jakoa mailallisiin ja mailattomiin alueisiin teknisen toimialan kanssa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 250 Sivistyslautakunnan lausunto, Isomäen eli 32. kaupunginosan urheilukeskusta koskeva asemakaavan muutos 609 1747

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 251 Sivistystoimialan avustushaku

Merkittiin tiedoksi.

 

§ 252 KulttuuriPori2030-kehittämisohjelma

Esittelijä poisti asian listalta.

 

§ 253 Perusopetuksen rehtori (2266), I sijoituspaikka Noormarkun yhtenäiskoulu

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 254 Perusopetuksen rehtori (2281), I sijoituspaikka Lavian yhtenäiskoulu

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 255 Perusopetuksen rehtori (0001), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 256 Irtisanoutuminen päiväkodinjohtajan virasta

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 257 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi.

 

LISÄPYKÄLÄ: § 258 Perusopetuksen yleisopetuksen 7. luokkien oppilaaksiotto lukuvuonna 2022-2023

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

LISÄPYKÄLÄ: § 259 Perusopetuksen painotetun opetuksen oppilaaksiotto lukuvuonna 2022-2023

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.