Teknisen lautakunnan päätöslista

TEKNINEN LAUTAKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 31.5.2022

§ nro

§ 91-97              Hyväksyttiin

§98                     Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen Piritta Ståhlströmin ehdottamin muutoksin. Jakoehdotuksen avustusprosentteja muutetaan siten, että läpikulkuteiden kunnossapitoavustus olisi 40,0 % ja päättyvillä teillä 35,0 % kunnossapitokustannuksista. Lautakunta päättää hylätä Pikatien metsätien avustushakemuksen, koska se ei täyttänyt kaupungin avustusehtoja.

§99                     Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän muutosesityksen. Tekninen lautakunta päättää vahvistaa liitteen mukaisesti lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen hyväksyjät ja varahyväksyjät vuodelle 2022 sillä lisäyksellä, että samalla vahvistetaan investointikustannuspaikan 1419000201 Osakkeiden osto hyväksyjiksi Markku Koppelomäki, Mikko Viitala, Jouni Salonen ja Oili Heino.

§100-101          Hyväksyttiin

§102                  Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi alueen kokonaissuunnitelman saamiseksi.

§103-106          Hyväksyttiin