Teknisen lautakunnan päätöslista

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 3.3.2020

§ nro

§ 35-45             Hyväksyttiin

§ 46                  Merkittiin tiedoksi