Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä päätöksen allekirjoituspäivää seuraavana keskiviikkona tai mikäli keskiviikolle osuu arkipyhä, on nähtävilläolopäivä sitä seuraava arkipäivä.

Viranhaltijapäätökset toimialoittain