Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta

PÄÄTÖSLISTA 26.2.2020

§ 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Huhtapelto ja Jouni Nylund (varalla Mika Tuovinen). Pöytäkirja tarkastetaan 28.02.2020.

§ 15 Viasveden jätevesiosuuskunnan hakemus jätevesiputkiston runkolinjan sijoittamiseksi kiinteistön alueelle, lausunto Turun hallinto-oikeudelle
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

§ 16 Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan lausunto: Ruosniemen 51., Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78. kaupunginosa, pientaloalueen laajennus 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1653 (Pohjoisväylä)
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

§ 17 Uhkasakon asettaminen keskeneräiseksi jääneelle rakennustyölle
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Kaupungineläinlääkärin viran 17628005 täyttäminen
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 19 Meri-Porin rantojen turvallisuus
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20 BioEnergo Oy:n Porin biokonversiolaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (Kaanaankorpi), lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 21 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeen harkinta Stena Recycling Oy:n Peittoon kaatopaikan laajennushankkeeseen, lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

§ 22 Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 23 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Salassa pidettävien asiakohtien otsikko ja salassapidon peruste

§ 3 Tietopyyntö
Tämä asia on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 32 kohdan nojalla.