Palveluiden kehittämiseen osallistuminen

Sivulle koottujen työkalujen avulla voi osallistua ja vaikuttaa Porin asioihin. Työkalut ja niiden käytön ajankohtaisuus vaihtelevat palveluittain. Päätöksentekoon pääsee vaikuttamaan esimerkiksi tekemällä kuntalaisaloitteen, osallistumalla asukastilaisuuksiin tai osallistumalla nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston tai vammaisneuvoston työskentelyyn.

Anna palautetta tai kysy

Palautelomakkeella voi antaa palautetta tai kysyä kaupungin palveluista. Palautteet käsitellään ja niihin vastataan pääasiassa virka-aikana (ma-pe klo 8-16). Palautteeseen ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroita, tietoja terveydestä tms.

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuudet ovat kaikille avoimia keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia. Niissä voidaan keskittyä tiettyihin asuinalueisiin tai aiheisiin tai käydä yleistä keskustelua kaupungin palveluista. Tilaisuuksissa mukana keskustelemassa ja asukkaiden vastaamassa on tavallisesti kaupungin virkamiehiä ja luottamushenkilöitä. Asukastilaisuuksista kerrotaan tapahtumakalenterissa.

Asukastuvat ja lähiötyö

Porin kaupungin asukastoimintaa on kuvattu tarkemmin omalla sivullaan.

Kuntalaisaloite

Asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi:ssä tai vapaamuotoisella kirjeellä, joka on allekirjoitettava. Aloitteen käsittely edellyttää yhteystietojen ilmoittamista.

Aloite toimitetaan asianomaiselle viranomaiselle käsittelyä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Koska sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, viestiin ei pidä kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnusta, pankkitilin numeroa tai vastaavaa. Aloitteen etenemistä voit tiedustella kirjaamosta.

Aloitteen vastaanottaja on Porin kaupungin kirjaamo, jonka yhteystiedot löydät heidän sivultaan.

Nuortenideat.fi

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti osallistua ja vaikuttaa asioihin. Vaikuttamispalvelussa voi kirjoittaa, kommentoida ja kannattaa ideoita. Idean kirjoittaja päättää idean eteenpäin viemisestä ja Porin kaupungin yhteyshenkilöt ovat nuoren tukena. Palvelussa kysytään nuorten mielipiteitä esimerkiksi kyselyiden, gallupien ja keskustelujen avulla.