Musiikin opetus

Palmgren-konservatorio on monipuolinen taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää ja toisen asteen musiikin ammattiopintoja tarjoava musiikkioppilaitos. Oppilaitoksessamme voi opiskella klassista musiikkia, rockia, poppia, jazzia ja monia muita tyylilajeja. Oppilaana voi olla musiikkileikkikoulussa eli muskarissa, musiikin perusopetuksen laajassa oppimäärässä ja ammattiopinnoissa. Avoimella osastolla ja orkesterikoulussa pääsee tutustumaan soiton saloihin ilman pääsykokeita.

Aloita elinikäinen musiikkiharrastus tai kulje polku aina musiikin ammattiopintoihin asti!