Palveluliikelaitoksen johtokunta

PALVELULIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, PÄÄTÖSLISTA 26.11.2019

Pykälä                                         

§ 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 77 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Pakkasela ja Henna Tuomikoski. Pöytäkirja tarkastetaan 28.11.2019.

§ 78 Palveluliikelaitoksen johtokunnan kokoukset keväällä 2020

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 79 Talous- ja henkilöstöraportti lokakuu 2019

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 80 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 81 Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.