Palveluverkkouudistus

Uusi esitys keväällä 2020

Vaikea taloustilanne pakottaa palveluverkon uudelleenjärjestelyihin vuonna 2020. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 25.5.2020 ja jatkaa käsittelyä kesäkuussa. Tälle sivukokonaisuudelle on koottu tiedot uudesta esityksestä sekä tilastotietoa tilanteen tueksi. 

Kommentoi uutta esitystä 

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida uutta palveluverkkoesitystä tällä lomakkeella 8.6.2020 asti

Lisäksi kaupunkilaisilla ja yhteisöillä on mahdollisuus lähettää kirjallisia kannanottoja Porin kaupungin kirjaamoon kirjaamo@pori.fi tai Yrjönkatu 6 B 28100 Pori. Dokumentit tulee otsikoida ”Kannanotto palveluverkkouudistukseen 2020” ja niiden tulee olla perillä 8.6.2020 mennessä.

Esitys palveluverkon uudelleenjärjestelyistä tiivistetysti:

Tarkemmat tiedot on kuvattu jokaisen alueen omalla sivulla.

Ahlaisten palvelualue:

 • Monitoimitaloa ei rakenneta. 3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. Nykyinen koulurakennus puretaan ja tilalle hankitaan tilaelementtiratkaisu, jossa toimivat luokkien 1-2 opetus, varhaiskasvatus, perusturvan palvelut ja kirjasto.

Noormarkun palvelualue

 • Söörmarkun koulun luokkien 1-2 opetus säilyy. Koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa. Luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen.
 • Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun. Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.

Lavian palvelualue:

 • Varhaiskasvatus jatkaa Keskuskoulun tiloissa. Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.

Itä-Porin palvelualue:

 • Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston kouluihin.  
 • Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan lapsimäärien vähetessä alueella.
 • Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta. 

Pohjois-Pori:

 • Pohjois-Porin monitoimitalo rakennetaan 600 oppilaan 1-6 luokkien kouluksi. Monitoimitalossa huomioidaan lisäksi perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen tarpeet.
 • Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön rakentamisen paineen mukaan, mutta ei vuonna 2021.

Keski-Pori:

 • Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023 mennessä.
 • Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson lopussa 2029.
 • Myötätuulen koululle hankitaan tila lv. 22-23 alkaen. 
 • Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
 • Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun Herttuan koulun tontilta
 • Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikari ei peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei mukana suunnittelukauden investointisuunnitelmassa.
 • Selvitetään Viikkarin Valkaman muutostyö päiväkodin ja perusturvan käyttöön.

Länsi-Pori:

 • Ei investointimuutosta vuoden 2019 päätökseen nähden. Vähärauman koulun rakentaminen on aloitettu.
 • Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.

Meri-Pori:

 • KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille 2 600 000€ (yhtiö)
 • Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
 • Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
 • Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
 • Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
 • Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin.
 • Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
 • Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021  ja vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
 • Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön
Taulukko taloudellisesta vaikutuksesta vuoden 2019 palveluverkkopäätökseen nähden talousarviossa 2020-2027

Sivistystoimialan muut mahdolliset säästökohteet

Osana uutta palveluverkkoselvitystä laskettiin myös muita mahdollisia sivistyspalveluiden säästökohteita, joista merkittävimmät liittyvät urheilutalon peruskorjaukseen ja palloiluhallin rakentamiseen. Niiden osalta on esitetty kolme eri vaihtoehtoa, joista on julkaistu tarkemmat laskelmat täällä (sivu 22).

 1. Kyseisten hankkeiden siirtäminen vuosilla eteenpäin
 2. Vain urheilutalo peruskorjataan eikä palloiluhallia rakenneta -> urheilutalon hankesuunnitelman muutos takaisin nykyistä käyttöä vastaavaksi
 3. Urheilutalon peruskorjaus toteutetaan ja palloiluhallin hankesuunnittelu aloitetaan

Valmistelun eteneminen ja osallistuminen

>> Palveluverkkouudistusta koskevat uutiset

8 aluetta

Palveluverkkoa suunniteltaessa Pori jaettiin kahdeksaan alueeseen: Ahlainen, Itä-Pori, Keski-Pori, Lavia, Länsi-Pori, Meri-Pori, Noormarkku ja Pohjois-Pori.

>>Katso tarkempi aluejako kartalla

Porin palvelualueet kartalla