Etusivu > Sosiaali ja terveys > Kuntoutus/fysioterapia > Asiakkaan luona

Asiakkaiden luokse vietävät eli mobiilit kuntoutuspalvelut

Perusturvakeskuksen Porin sairaalan osastojen kuntoutuspalvelut

T2 Neurologinen kuntoutusosasto (044 701 4203)
T3 Muistipotilaan kuntouttava osasto (044 7010795)
T4 Kuntouttava lyhytaikaisosasto (044 701 0794
T5 Geriatrinen kuntoutusosasto (044 7010793)
T6 Kirurginen kuntouusosasto (044 7010792)
T7 Kuntouttava lyhytaikaisosasto (044 701 3757)

Fysio- ja toimintaterapiaa tarvitaan osaston lääkärin lähete.

Toiminta

 • Fysioterapia: Liikunta ja toimintakykyä parantavaa ja ylläpitävää toimintaa. Tavoitteena kuntoutujan kotiutuminen sairaalasta.
 • Toimintaterapia:
  • Poliklinikkatoiminta puh. 044 701 3246
  • Sairaala puh. 044 701 9756
  • Toimintaterapia, tuet, lastat, pienapuvälinearviot, -harjoitukset, kodinmuutostöiden arvio, kotikäynnit

Palveluasumisen yksiköt

Palvelukoti Jokiranta ja palvelutalo Jokihelmi

Terapeutit puh 044 701 5025, 044 701 8056

 • Ryhmäkuntoutusta Liinaharjan palvelutalossa palvelutalon asukkaille
 • Ryhmäkuntoutusta Länsi-Porin alueella asuville ikääntyneille Jokihelmen kuntosalissa
 • Henkilökunnan ohjausta ja neuvontaa kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen
 • Apuvälineasioiden hoitoa

Palvelukeskus Himmeli, Palokunnantie 39

Terapeutit puh. 044 701 6715

 • Ryhmä- ja yksilökuntoutusta intervallijaksoilla käyville ikäihmisille kotona selviytymisen tueksi ja tarvittaessa kotikäntejä kodinmuutostöiden ja apuvälinetarpeiden arvioimiseksi.
 • Palvelukeskuksen asukkaille liikunta- ja toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää kuntoutusta esim. leikkausten jälkeisissä tilanteissa
 • Henkilökunnan ohjausta ja neuvontaa kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen
 • Apuvälineasioiden hoitoa

Palvelukoti Kyläsaari, Vanhainkodintie 93

Terapeutti puh. 044 701 8155

 • Palvelukodin asukkaille liikunta- ja toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää kuntoutusta esim. leikkausten jälkeisissä tilanteissa
 • Henkilökunnan ohjausta ja neuvontaa kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen
 • Apuvälineasioiden hoitoa

Kotiin annettavat palvelut

Kotisairaalan fysioterapia

puh. 044 701 6059

 • Toiminta lääkärin lähetteellä
 • Arviokäynnit potilaan luona sairaalassa ennen kotiutumista
 • Fysioterapiatarpeen kartoittaminen potilaan kotona
 • Terapian toteuttaminen, apuvälineasioiden hoitaminen
 • Kotona selviytymisen tukeminen kuntoutujaa ja läheisiä ohjaamalla sekä neuvomalla

Kotihoitopalveluiden fysioterapia

 • Kotihoitopalveluiden piiriin kuuluvien asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn kartoitukset ja niiden mukaan laadittujen harjoitusohjelmien laatiminen ja ohjaus
 • Apuvälineasioiden hoito
 • Kotihoitopalveluiden henkilökunnan ergonominen ohjaus ja kuntouttavaan hoitotyöhön ohjaaminen
 • Erilaisten liikuntaryhmien vetäminen
 • Tehostetun palveluasumisen asukkaiden toimintakyvyn kartoitus
 • Yksilöllisen ja ryhmäterapian toteuttaminen
 • Hoitohenkilökunnan ergonominen ohjaus asukkaiden avustamisessa ja kuntouttavan työotteen tukeminen


Keski-Länsi-Pori alue

puh. 044 701 5025, 044 701 8056

Itä-Pori-Ulvila-Kullaa alue

Fysioterapeutti Mari Levonen
puh. 044 701 0555

Ulvila

Fysioterapeutti Laura Hannula
puh. 044 701 0552

Lavia

Fysioterapeutti Miia Lindell-Pöri
puh. 044 701 8821

Tukisukkien mittaus Ulvilan, Kullaan ja Itä-Porin alueilla

Kuntohoitaja Tiina Pösö
puh. 044 701 0553

Kehitysvammaisten palveluasunnot

puh. 044 701 8057

 • Yksilöterapiaa kotona ja ryhmäliikuntaa sekä yksilökuntoutusta eri asuntoloissa oleville kuntoutujille
 • Kuntouttavaa hoitotyötä tukevaa ohjausta ja neuvontaa läheisille ja hoitohenkilökunnalle
 • Apuvälineasioiden hoitoa

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaaja, puh. 044 701 7031, neurologiset sairaudet
Kuntoutusohjaaja, puh. 044 701 2749, geriatriset asiakkaat

 • Kuntoutujan ja hänen läheistensä tukemista, neuvontaa ja ohjausta kuntoutumiseen liittyvissä asioissa
 • Sosiaali-, terveys- ja vammaispalveluista sekä tukitoimista tiedottamista
 • Yhdyshenkilönä toimiminen kuntoutujan kodin ja hoito- sekä kuntoutushenkilökunnan välillä
 • Porin perusturvakeskuksen neurologisille ja geriatrisille kuntoutujille ja heidän läheisilleen, kun hoitovastuu on siirtynyt erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon.
 • Yhteydenotto: kuntoutuja itse, hänen läheisensä, sosiaali- tai terveydenhuollon edustaja
 • Kuntoutusohjaus on maksutonta.