Etusivu > Sosiaali ja terveys > Asiakkaan/potilaan oikeudet > Hoitoon pääsy

Hoitoon pääsy

Hoitotakuun toteutuminen

Sairaalapalvelut (tiedot ajalta 5-8/2017)

Hoidon tarpeen arviointi alle kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta

Sisätaudeille on tullut 185 lähetettä, joista 3 (%) on käsitelty yli 21 vrk:n aikana. Geriatrialle on tullut 98 lähetettä, jotka kaikki on käsitelty alle 21 vrk:ssa. Reumatologialle on tullut 83 lähetettä, jotka kaikki on käsitelty alle 21 vrk:ssa.

Lääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioidun hoidon aloitus alle kuudessa kuukaudessa

Sisätaudeilla ja geriatrialla kaikki hoidon aloitukset toteutuneet alle kuudessa kuukaudessa. Reumataudeilla yksi yli 180 vrk hoitoa odottanut.

Terveyspalvelut/Suun terveydenhuolto

Välitön yhteydensaanti
Toteutunut. Keskiarvon mukainen vastausaika ajanvarauksessa 1.-31.10.2017 oli 2 minuuttia 45 sekuntia.

Kiireettömän hoidon aloitus alle kuudessa kuukaudessa

Tällä hetkellä odotusaika kiireettömään hoitoon vaihtelee alueittain noin neljästä kuuteen kuukauteen. Särkypäivystys palvelee kiireellisen hoidon asiakkaita päivittäin.

Terveyspalvelut/Avosairaanhoito ja terveydenhuolto
(tieto 16.11.2017)

Välitön yhteydensaanti

Keskimääräinen odotusaika keskitetyn ajanvarauksen numeroon yhteyden saamiseksi oli 2 minuuttia 43 sekuntia

Hoidon tarpeen arviointi

Samana päivänä

Lääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioidun kiireettömän hoidon aloitus

Lääkärin vastaanotto: Keskimäärin 2-4 vk, viimeistään 3 kk:n kuluessa hoidon tarpeen arvion mukaan

Sairaanhoitajan, aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotto: 5 arkipäivää

Takaisinsoiton käyttöönotto on merkittävästi parantanut ajanvarauksen palvelukykyä. Toivottavaa on, että jos juuri oman soiton aikana on ruuhkaa, soittaja pyytää takaisinsoittoa puhelimesta saamansa ohjeen mukaisesti sen sijaan, että koittaa jatkuvasti uusia soittoa.