Etusivu > Sosiaali ja terveys > Asiakkaan/potilaan oikeudet > Potilaan valinnanvapaus

Potilaan valinnanvapaus

Porilaiset, ulvilalaiset ja merikarvialaiset voivat halutessaan valita terveysaseman Porin perusturvakeskuksen ulkopuolelta. Valinta koskee kerralla yhtä terveysasemaa ja on voimassa vuoden. Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava kirjallisesti kolme viikkoa ennen ensimmäistä asiointikertaa. Ilmoitus jätetään sekä omalle että valitulle terveysasemalle.

Valinta koskee kaikkia perusterveydenhuollon palveluita eli terveysneuvontaa ja -tarkastuksia, sairaanhoidon palveluita, suun terveydenhuoltoa, ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvolapalveluita, avohoidon kuntoutuspalveluita sekä hoitotarvikejakelua. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa tai pitkäaikaista laitoshoitoa. Kotisairaanhoitoa yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle saa vain erillisestä sopimuksesta.

Valinnanvapaus perustuu terveydenhuoltolakiin ja se mahdollistaa oman terveysaseman valitsemisen kaikista Suomen terveysasemista. Vapaus valita hoitopaikka ja hoitohenkilöstö julkisessa terveydenhuollossa astui voimaan toukokuussa 2011. Ennen vuoden 2014 laajennusta se on mahdollistanut porilaisille, merikarvialaisille ja ulvilalaisille sopivan terveysaseman valitsemisen Porin perusturvakeskuksen toimialueelta.

terveysasemanvaihtaminen.pdf (pdf, 0.09 Mt)

Perusturva palvelee lähipalvelukeskuksissa

Porin perusturvakeskuksen lähipalvelukeskukset ovat neljän palvelualueen yhdessä muodostamia palvelukokonaisuuksia. Lähipalvelukeskusten toiminnan painopiste on suunnattu avohoitoon, ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen, joilla tuetaan asiakkaiden selviytymis- ja toimintakykyä.

Perusturvan yhteistoiminta-alue on jaettu neljään lähipalvelualueeseen, joita ovat Itä-Pori-Ulvila, Keski-Pori, Länsi-Pori ja Pohjois-Pori. Kullakin lähipalvelualueella on oma lähipalvelukeskus.

Porin perusturvakeskuksen kehittää jatkuvasti lähipalvelukeskusmalliaan ja tiivistää palvelualueiden yhteistyötä.

Palveluita kolmella sektorilla:

  • sosiaali- ja perhepalvelut
  • terveys- ja sairaalapalvelut
  • vanhuspalvelut


Lähipalvelukeskusmallin edut:

  • hoidon ja palvelujen parantunut saatavuus
  • asiointi joustavaa
  • pysyvä hoitohenkilökunta ja hoito-olosuhteet

Valinnanvapaudesta verkossa

Näin voi valita

Terveysasema Porin perusturvakeskuksen ulkopuolelta
– Terveysaseman voi valita mistä tahansa Suomen kunnasta, kun siitä ilmoittaa kirjallisesti kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä.
– Vaihto koskee kaikki perusterveydenhuollon palveluita.
– Palvelut antava kunta laskuttaa perusturvaa asiakkaan saamasta hoidosta.

Erikoislääkärille tai leikkaukseen
– Lääkäriltä lähetteen erikoissairaanhoitoon saatuaan, hoitopaikan voi valita mistä tahansa julkisen terveydenhuollon yksiköstä Suomesta.
– Valinta tehdään yhdessä lääkärin kanssa harkiten.
– Matkakulut korvataan lähimpään yliopistolliseen sairaalaan. Jos hoitoa ei kuitenkaan ole saatavissa omalla alueella, matkat toiseen sairaanhoitopiiriin korvataan täysimääräisesti.
– Hoitava sairaanhoitopiiri laskuttaa perusturvaa annetusta hoidosta.

Hoitoon ulkomaille
– EU:n potilasdirektiivin mukaisesti asiakas voi hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan, Norjaan, Islantiin tai Sveitsiin.
– Hoitokustannukset korvataan siinä tapauksessa, jos ne kuuluvat korvattaviin myös Suomessa.
– Korvausten maksuperiaate on sama kuin sairausvakuutuksessa. Potilas maksaa kulut ensin itse.
– Hoitovirhe- tai komplikaatiotilanteissa korvaus annetaan sen maan lainsäädännön mukaan, joka hoitoa on antanut.