Etusivu > Sosiaali ja terveys > Asiakkaan/potilaan oikeudet > Potilasasiakirjoihin kohdistuvat tiedustelut ja pyynnöt

Potilasasiakirjoihin kohdistuvat tiedustelut ja pyynnöt

Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja, tai teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia tietoja. Niiden tehtävänä on palvella potilaan hoidon suunnittelua ja toteutusta sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Ne ovat tärkeitä potilaan tiedonsaantioikeuden ja oikeusturvan kannalta sekä vastaavasti henkilökunnan oikeusturvan toteuttamisessa.

Potilaalla/asiakkaalla on henkilötietolain (26 §) perusteella oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu potilasrekisteriin, ellei tiedon saannista ole vaaraa hänen terveydelleen tai hoidolleen tai jonkun muun oikeuksille. Tiedon luovuttamisesta vastaa lain mukaan lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle joko henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Asiakkaan on aina todistettava henkilöllisyytensä.

Tulosta hakemus

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntöohje (doc, 0.06 Mt)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake (doc, 0.08 Mt)

Hakemus kuolleen henkilön potilasasiakirjatietojen luovuttamiseksi (doc, 0.04 Mt)

Kirjallisen potilasrekisteritietojen tarkastuspyynnön voi osoittaa seuraaviin yksiköihin:

Terveysasemat

Sairaalat

Suun terveydenhuolto:
Toimistonhoitaja puh. (02) 621 3627