Etusivu > Sosiaali ja terveys > Asiakkaan/potilaan oikeudet > Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Kun asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvittää tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa.

Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Potilasasiamies

Päivi Apajasalo
Puh. (02) 621 1341 tai 044 701 1341. Tapaaminen ajanvarauksella.

Käyntiosoite:
Maantiekatu 31
28120 Pori

Postiosoite:
PL 33
28601 Pori

Potilasasiamiehen palveluja

  • Antaa potilaille ja heidän omaisilleen tietoa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • Neuvoo miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön terveydenhoidossa saamaansa hoitoon tai kohteluun
  • Ohjaa tarvittaessa myös muistutuksen/kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai korvaushakemuksen tekemisessä

muistutus_potilaan_hoidosta.docx (docx, 0.07 Mt)

Sosiaaliasiamies

Jari Mäkinen
Gsm 044 707 9132
jari.makinen(@)satshp.fi
Sosiaaliasiamies netissä

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa. Sosiaalihuollon palveluja ovat:

  • sosiaalihuoltolaissa mainitut sosiaalipalvelut
  • toimeentulotuki
  • elatustuki
  • sosiaalinen luototus


Sosiaalihuollon_asiakkaan_asemasta_ja_oikeuksista_muistutus.docx (docx, 0.03 Mt)