Etusivu > Sosiaali ja terveys > Mielenterveys- ja päihdeasiat > Päivä- ja työtoiminta

Päivä- ja työtoiminta

Päivä- ja työtoiminnan perustehtävä on edistää asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista.
Päivä- ja työtoiminnalla on kolme toimintayksikköä; Kohtaamispaikka Positiimi, Kuntouttava Päivä –ja Työtoiminta Tinki ja Työtoimintayksikkö Jopi.

Kaikissa yksiköissä tehdään tiivistä yhteistyötä hoitotahojen, kaupungin eri toimipaikkojen, oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Päivä- ja työtoiminnan yhteinen esite (pdf, 1.53 Mt)

Kohtaamispaikka Positiimi

Päihteetön matalan kynnyksen Kohtaamispaikka on tarkoitettu vastoinkäymisiä elämässään kokeneille aikuisille, jotka haluavat saada arkeensa turvallisen paikan tavata ihmisiä, tulla kohdatuksi yksilönä ja jakaa elämäänsä muiden kanssa vain sen verran, kuin itse haluaa. Kohtaamispaikasta on mahdollista saada keskusteluapua, palveluohjausta ja tukea mieltä askarruttaviin asioihin ennaltaehkäisevästi, ennen kuin ongelmat kasvavat isoiksi.

Toiminnalla tavoitellaan sosiaalisuuden lisäämistä, elämänlaadun paranemista, editetään arjessa selviytymistä, ehkäistään yksinäisyyttä ja lisätään joukkoon kuuluvuuden tunnetta sekä tarjotaan vertaistukea. Kohtaamispaikassa henkilökunta on auttamassa asiakkaita löytämään apua ongelmiinsa sekä luomassa turvallista ja suvaitsevaa ilmapiiriä.

Kohtaamispaikkaan voi tulla ylittämällä matala kynnys, eli vain rohkeasti astumalla ovesta sisään. Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Jaana Salonoja puh. 044 701 3290

Kohtaamispaikan esite (pdf, 1.45 Mt)

Kuntouttava päivä- ja työtoiminta Tinki

Kuntouttava Päivä –ja Työtoiminta on tarkoitettu kaikille, jotka hyötyvät yksikön säännöllisestä ja tavoitteellisesta toiminnasta sekä palveluohjauksesta. Kuntoutuminen tapahtuu asiakkaan omien tavoitteiden kautta, ammattilaisen avustamana. Keinoina on käsillä tekeminen, vertaistuki ja ohjaajien palveluohjaus. Toiminnalla tavoitellaan voimavarojen ja sosiaalisuuden lisääntymistä, päivärytmin tukemista, työelämävalmiuksien harjoittamista. Asiakkaiden kanssa mietitään heidän tulevaisuuttaan ja jatkopolkuja. Jokaiselle tehdään oma asiakas suunnitelma. Työskentely tapahtuu 1-4 päivänä viikossa, 2-6 tuntia päivässä. Tinkin asiakkuus on määräaikainen.

Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja puh. 044 7013290

Tinkin esite (pdf, 1.47 Mt)

Työtoimintayksikkö Jopi

Työtoimintayksikkö on mahdollisuus kuntoutua alihankintatöitä tehden yhteistyössä asiakkaan verkoston kanssa, työtoiminnan ja yhteisöllisyyden avulla. Jopi on tarkoitettu työikäisille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja toiminnallista tekemistä päiviinsä. Lisäksi Jopissa voi kuntoutua työelämään tai hakea voimavaroja opiskelun aloittamiseen.

Jopissa jokaiselle asiakkaalle laaditaan asiakas suunnitelma, jossa määritellään omat tavoitteet kuntoutumisjaksolle. Kuntoutumisesta Jopissa tehdään viranomaispäätös. Jopin asiakkuus on määräaikainen. Työaika on 3-5 päivänä viikossa 2-6 tuntia päivässä. Jopissa kuntoutuminen tapahtuu pääsääntöisesti alihankintatöitä tehden tai omassa lounas-kahvilassa keittiötöissä. Vertaistuki ja palveluohjaus ovat myös keskeisessä merkityksessä asiakkaan kuntoutumisen ja elämäntilanteen tukemisessa.

Jopissa tehdään myös Työkyvyn arviointia. Arviointiin tullaan samalla lähetteellä kuin muutenkin Jopin asiakkaaksi tultaessa. Lähetteestä pitää muistaa rastittaa kohta työkyvyn arviointi. Arviointi jakso kestää 3kk ja se päättyy loppulausuntoon. Työ ja toimintakykyä arvioidaan moniammatillisessa tiimissä. Asiakas tekee itse arviointia koko prosessin ajan. Asiakas saa työkyvystään arvion ja saman arvion saa lähettävä taho. Työkyvyn arvioinnin jälkeen asiakkaan lähettävä taho tekee jatkosuunnitelmat asiakkaan kanssa.

Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja puh. 044 7013290

Jopin esite (pdf, 1.69 Mt)
Työtoimintayksikkö Jopi - lähete (pdf, 0.13 Mt)


Yhteystiedot

Vastaava ohjaaja
Jaana Salonoja
puh. 044 701 3290

Kohtaamispaikka:
Liisankatu 11, 28100 Pori
Avoinna ma-to 8.30-15.45
ja pe 8.30-14.30

Tinki:
Satakunnankatu 33–35 A 2krs., 28130 Pori
Sähköposti: paivatoiminta.tinki@pori.fi

Jopi:
Satakunnankatu 33–35 B 3krs.
28130 Pori
Sähköposti: tyotoiminta.jopi@pori.fi