Etusivu > Sosiaali ja terveys > Mielenterveys- ja päihdeasiat > Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia, edistämällä päihteettömiä elintapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja sekä lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa.

Ehkäisevää päihdetyötä on myös perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. Työn laaja-alainen ja poikkihallinnollinen luonne näkyy toiminnassa monella tavalla, esimerkiksi alkoholihaittojen ehkäisemiseksi on osattava yhdistää kolme ulottuvuutta toimivaksi kokonaisuudeksi: kansalaisten oma juomisen säätely, viranomaisten toiminta sekä alkoholia myyvien markkinoiden toimintatavat. Ehkäisevä päihdetyö on näin ollen paljon muutakin kuin yksinomaan päihdevalistusta.

Päihdetyön järjestämisen vastuu perustuu useisiin eri lakeihin perustus- ja kuntalaista lähtien muun muassa päihdehuolto-, kansanterveys- ja lastensuojelulakiin. Yleisten edellytysten luominen on ensisijaisesti kuntien ja valtion tehtävä.

Porissa ehkäisevää päihdetyötä tehdään Kaste-rahoitteisessa Pakka-hankkeessa.