Etusivu > Sosiaali ja terveys > Mielenterveys- ja päihdeasiat > Liikkuva tuki

Liikkuva tuki LiiTu

Toiminnan tarkoitus

Liikkuva tuki eli LiiTu on jalkautuvan työn malli, joka tukee, auttaa ja ohjaa yksilöllisesti asiakasta mahdollisimman itsenäiseen pärjäämiseen ja osallisuuteen omassa arjessaan. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä sekä vähentää sairaala- ja laitosmaisen hoidon tarvetta. Asiakasta tuetaan asiakkaan omissa toimintaympäristöissä.

Kenelle jalkautuvaa tukea?

  • 18 - 65 -vuotiaille porilaisille ja YTA-alueen asukkaille
  • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, neuropsykiatrisille asiakkaille tai elämänhallintakriisissä oleville asiakkaille

Määräaikaista, tavoitteellista ja lyhytkestoista apua

LiiTu-työ on tavoitteellista, lyhytkestoista ja yksilölliseen asiakassuunnitelmaan pohjautuvaa. LiiTu tukee ja ohjaa konkreettisesti arjen hallinnassa. LiiTu-työryhmään kuuluu vastaava sairaanhoitaja, kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa ja kaksi mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunutta lähihoitajaa.

Asiakkuuteen hakeutuminen

Asiakkuuteen hakeudutaan ottamalla yhteyttä LiiTu:n vastaavaan sairaanhoitajaan Tarja Siltaniemeen tai asumispalveluiden esimieheen Helena Elmgreniin.

Helena Elmgren
044 701 9596

Tarja Siltaniemi
044 701 6760

Lomakkeet

Elamäntilanne (pdf, 0.52 Mt) Hyvinvoinnin seuranta (pdf, 0.17 Mt)