Etusivu > Sosiaali ja terveys > Mielenterveys- ja päihdeasiat > Päihdekuntoutumispalvelut ja -kurssi

Psykososiaaliset laitospalvelut

Psykososiaalisten laitospalvelujen perustehtävänä on antaa mahdollisimman hyvää ja yksilöllistä päihdekuntoutusta asiakkaalle ja hänen läheisilleen. Tarvittaessa teemme myös jalkautuvaa päihdetyötä mm. kotikäyntien muodossa.

Katkaisuhoito
Tehtävänä on akuutin päihdekierteen katkaisu ja jatkokuntoutuksen suunnittelu. Palvelee ympäri vuorokauden.

Jatkokuntoutus
Tarjoaa ympärivuorokautista päihdekuntoutusta, kokonaisvaltaista elämäntilanteen tarkastelua ja päihteettömän elämän opettelua.

Kurssimuotoinen päihdekuntoutus
Avokuntoutusta, johon hakeudutaan haastattelun kautta.


Porin_paihdekuntoutumispalvelut_esite.pdf (pdf, 0.12 Mt) Paihdekuntoutumiskurssin esite (pdf, 0.14 Mt) Tietoa_laake-_ja_huumekuntoutumisjakson_tueksi.pdf (pdf, 0.25 Mt) Ryhmatoiminta.pdf (pdf, 0.11 Mt)

Yhteystiedot

Osoite
Veturitallinpolku 4,
28120 Pori

Puhelinnumero

p. 044 701 6250

p. 044 701 6249 (kurssimuotoinen päihdekuntoutus)