Etusivu > Sosiaali ja terveys > Sosiaali- ja perhepalvelut > Aikuissosiaalityö > Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kunnan ja TE-toimiston aktivoimaan pitkäaikaistyöttömiä asiakkaita ja yhtenä palvelumuotona käytetään kuntouttavaa työtoimintaa. Porin perusturvan alueella vastuu kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä kuuluu aikuissosiaalityön toimistolle. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan ohjausta tarjotaan työllisyydenhoidon alaisessa työvoiman palvelukeskuksessa sekä palveluohjaustiimissä.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on avata pitkään työttömänä olleille väylä työhön tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite voi olla lisäksi parantaa osallistujan työ- ja toimintakykyä. Työtoimintapaikkoja voi olla kunnalla, valtiolla, yhdistyksissä tai seurakunnalla, mutta ei yrityksissä. Työtehtävät räätälöidään asiakkaan tavoitteiden, työkyvyn ja osaamisen mukaisiksi. Työtoimintaa voi olla 1-4 päivää viikossa ja vähintään 4h/pv. Kuntouttavan työtoiminnan jakso kestää kerrallaan kolme kuukautta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta maksetaan työmarkkinatuen kulukorvausta (9 €) osallistumispäiviltä.

Lähetteenä kuntouttavaan työtoimintaan toimii aktivointisuunnitelma, jonka tekevät sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja, työvoima-asiantuntija ja asiakas. Asiakkaan ja työpaikalla olevien lähiesimiesten tukena toimivat kaupungin sosiaali- ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat.

Aikuissosiaalityön kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat:
Nora Nummelin puh. 044 701 6144
Marianne Salmi puh. 044 701 8932
Johanna Kuivalainen puh. 044 701 0738
Tarja Halminen puh. 044 701 6280

Käyntiosoite: Antinkatu 16 B, 4 kerros, 28100 Pori