Etusivu > Sosiaali ja terveys > Sosiaali- ja perhepalvelut > Aikuissosiaalityö > Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelua palvelusetelillä

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään myöntämällä perheelle palveluseteleitä, joilla perhe voi ostaa kotipalvelua perusturvan palveluseteliyrittäjäksi hyväksytyiltä, yksityisiltä palveluntuottajilta.
Asiakas saa palveluntuottajalistan, josta hän valitsee palveluseteliyrittäjän, jonka kanssa hän sopii muun muassa palvelun ajankohdasta.

Palvelusetelin hakeminen

Palvelusetelin hakemisesta ja käytöstä keskustellaan lapsiperheiden sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa. Tarvittaessa asiakkaan luokse tehdään kotikäynti, jolloin määritellään asiakkaan tarpeet ja oikeus palveluihin.

Yhteystiedot:
Riikka Grönlund
Sosiaalityöntekijä
044 701 6112 (puhelinaika arkisin klo 9-10)
riikka.gronlund@pori.fi

Satu Hartell
Sosiaaliohjaaja
044 701 1343 (50% työaika)
satu.hartell@pori.fi

Sari Lehti
Sosiaaliohjaaja
044 701 6132 (puhelinaika arkisin klo 9-10)
sari.a.lehti@pori.fi

Eeva Noitero
Sosiaaliohjaaja
044 701 6181 (puhelinaika arkisin klo 9-10)
eeva.noitero@pori.fi

Palvelutuottajat

Myönteisen päätöksen mukana tulee lista yrityksistä joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Asiakas ottaa itse yhteyttä listalta valitsemaansa yritykseen ja sopii palvelun yksityiskohdista. Tuottajat ovat vastuuvakuutettuja ja vaitiolovelvollisia sekä osallistuneet palvelusetelijärjestelmän perehdytykseen. Palvelutarjoajilla on kuvallinen nimikortti merkkinä palvelutuottajarekisteriin kuulumisesta. Tuottajaa voi pyytää näyttämään korttia.

Palvelujen laatu

Palvelujen tavoitteena on tukea asiakkaiden hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista.

Palvelusta maksaminen

Palveluseteli on arvoltaan 28 euroa. Palvelusetelin arvo on kokonaishinta, joka sisältää kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kulut. Jos yksityisen palvelutuottajan tuottaman palvelun hinta on korkeampi kuin 28 euroa tunnilta, jää asiakkaan maksettavaksi maksujen erotus.

Kotikäyntien matkakustannukset eivät sisälly palvelusetelin hintaan eikä matkaan käytetty aika sisälly palveluaikaan. Palveluntuottaja laskuttaa perhettä kymmeneen (10) kilometriin asti meno- ja paluumatkalta. Jos matkaa on enemmän, laskutetaan loppu perusturvalta. Matkan hinta määräytyy Verohallinnon vuosittain vahvistaman päätöksen mukaisesti.

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, siitä tulee keskustella palveluntuottajan ja palvelua ylläpitävä rekisterin kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö

 • lastenhoitoapu, lasten kasvatuksen ohjaus
 • välttämätön kodinhoitoapu (ruoan laitto, pyykinpesu, välttämätön ja ylläpitosiivous)
 • vanhemmuuden tukeminen
 • arkirutiinien hallinnassa tukeminen
 • perheen toimintakyvyn tukeminen muuttuvassa elämäntilanteessa
 • työskentelyssä korostuu ennaltaehkäisevyys

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit

 • perheessä on alle kouluikäisiä tai alakouluikäisiä lapsia. Erityisistä syistä palvelua voidaan antaa myös perheisiin, joissa on vanhempia lapsia.
 • perhe on autettavissa pienellä avulla
 • vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 • vanhemman uupumus ja/tai masennus
 • vaikea elämäntilanne
 • lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 • perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
 • perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
 • vanhemman välttämätön asiointi (esim. sairaala- tai terapiakäynnit)

Kotipalvelua ei anneta

 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon
 • pelkkään siivoukseen
 • pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
 • vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi

Kotipalvelun asiakasmaksut

Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1311/2003 (pykälä 12 § muutettu 570/2009). Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/92.

Tiedustelut ja maksuasiat

Riikka Grönlund
Satu Hartell
Sari Lehti
Eeva Noitero


Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli (pdf, 1.78 Mt)