Etusivu > Sosiaali ja terveys > Sosiaali- ja perhepalvelut > Aikuissosiaalityö > Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää erilaisiin tarkoituksiin, jotka ehkäisevät taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistävät henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla

 • ulosotto velan maksaminen
 • talouden hallinnan tukeminen
 • velkakierteen pysäyttäminen
 • kodin hankinnat
 • kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen
 • asumisen turvaaminen, sosiaalisen kriisin ylittäminen
 • muu hakijan itsenäiseen selviytymiseen vaikuttava tekijä


Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole eri syistä esim. vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuhintaista rahoitusta yllä mainittuihin tarkoituksiin ja joiden maksuvara on riittävä luoton takaisinmaksuun. Asiakkaan maksuvara lasketaan todellisten tulojen ja menojen mukaan kuukaudessa. Elinkustannuksina käytetään toimeentulotuen perusosaa.

Sosiaalisen luoton määrä on 300–5000 euroa. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Pienin kuukausittainen takaisinmaksuerä on vähintään 20 euroa. Luottomäärästä päätettäessä arvioidaan hakijan kyky maksaa luotto takaisin. Luotosta peritään enintään korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko. Luotosta maksettava korko muuttuu korkolain 12 §:ssä tarkoitetun viitekoron muutoksia vastaavasti. Sosiaalisesta luotosta ei voida periä muita luottokustannuksia.

Sosiaalista luottoa ei pääsääntöisesti voida myöntää, jos

 • hakiijan maksuvara ei riitä
 • ei ole näyttöä hakijan kyvystä hoitaa haetun suuruuista luottoa
 • hakijan tulot ja menot mahdollistavat ennakkosäästämisen
 • hakijalla on ulosotossa hoitamattomia maksuja, jollei sosiaalisella luotolla makseta maksuja pois
 • hakija on jo ennestään ylivelkaantunut tuloihinsa nähden
 • hakija on velkajärjestelyssä


Aikuissosiaalityön toimisto, Antinkatu 16 B 5. kerros


Ajanvaraus ma-to klo 9.00-10.00
Sosiaaliohjaaja Leena Kotiranta puh. 044 701 6129

Sosiaaliluottoa hoitava henkilö työskentelee osa-aikaisesti, pääsääntöisesti kuukauden ensimmäiset 2 viikkoa.