Etusivu > Sosiaali ja terveys > Sosiaali- ja perhepalvelut > Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö > Vertaisryhmät

Vertaisryhmät

Vertaisryhmässä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja oppia toisiltaan. Kokemusten ja tunteiden jakaminen vertaisten kanssa helpottaa joskus. Vertaisryhmään kuuluminen on täysin vapaaehtoista. Lisäksi ryhmässä vaalitaan tasa-arvoa ja toisten kunnioittamista. Näin syntyy turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Kokemus on osoittanut, että vertaistuessa on voimaa.

kuva