Etusivu > Sosiaali ja terveys > Vanhuspalvelut > Ympärivuorokautinen hoito

Ympärivuorokautinen hoito

Ympärivuorokautinen hoito on tarkoitettu henkilöille, joiden kotona asuminen ei runsaidenkaan kotihoidon palveluiden avulla onnistu ja joiden toimintakyky on pidempiaikaisesti huonontunut. Kotihoito tukipalveluineen on aina ensisijainen vaihtoehto, jonka onnistuminen tulee olla arvioitu ja kokeiltu ennen ympärivuorokautiseen hoitoon hakeutumista.

Asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon tarve määritellään aina kokonaisarvioinnin perusteella.
Asiakaskohtaisen palvelutarpeen arvioinnin sekä geriatrin kannanoton pohjalta palveluohjaaja tekee päätöksen ja sen ollessa myönteinen, täyttää yhdessä asiakkaan tai hänen omaisensa kanssa hakemuksen ympärivuorokautiseen hoitoon. SAS-toimisto (selvitä-arvioi-sijoita) käsittelee hakemukset kolmen kuukauden määräajassa. Hakemusvaiheessa asiakas voi esittää toiveensa hoitopaikasta, mutta sijoitusvaiheessa huomioidaan kaikki käytettävissä olevat asiakkaan tarpeeseen vastaavat hoitopaikat. Ympärivuorokautisen hoidon tavoitteena on, että omasta kodistaan muuttaneen vanhuksen ei tarvitse enää vaihtaa hoitopaikkaa.

Porin perusturvakeskuksen palvelu- ja vanhainkodeissa on turvallista asua ja elää oman näköistä elämää. Huolehdimme asiakkaista yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tarjoamme palveluja tarpeiden sekä toiveiden mukaan. Koulutettu henkilökunta on läsnä ympäri vuorokauden auttamassa asiakas-lähtöisesti ja kuntouttavalla työotteella arjen toimissa. Omaiset ja läheiset ovat aina tervetulleita yksiköihimme.

ESITE_-_ymparivuorokautinen_hoito.pdf (pdf, 0.7 Mt)

ESITE_-ymparivuorokautisen_maksut.pdf (pdf, 0.36 Mt)

Tehostettu palveluasuminen
on asumista, jossa turvataan yksilöllinen asuminen henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa ympärivuorokautisesti. Asiakkaat asuvat pääsääntöisesti yhden hengen vuokra-asunnoissa ja maksavat kuukausittain vuokran lisäksi käyttämistään palveluista.

Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään Porin perusturvakeskuksen vanhainkodeissa ja vanhuspalveluiden osastoilla. Asiakkaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu, joka kattaa asiakkaan tarvitsemat palvelut, hoidon ja hoivan.

Lyhytaikaishoitoa järjestetään sekä laitishoitona että avopalveluna. Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea kotona asumista. Lyhytaikaishoidon asiakkaat ovat pääsääntöisesti kotihoidon asiakkaita mukaanlukien omaishoidon tuen piirissä olevat asiakkaat.

Omat tehostetun palveluasumisen yksiköt

Yksityiset tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikat

Vanhainkodit ja vanhuspalveluiden osastot

Lyhytaikaishoito

Asiakasmaksut

Ruokalistat

Tiedustelut ja hakemusten vastaanotto


POHJOINEN ALUE


Palveluohjaaja Hanna Hautaviita, puh. 044 701 0816
Eva Ahlströmin tie 8, 29600 Noormarkku

ITÄINEN ALUE

Palveluohjaaja Kirsi Sarin, puh. 044 701 6706
Palokunnantie 39, 28370 Pori

LÄNTINEN ALUE

Palveluohjaaja Maj-Britt Nurminen, puh. 044 701 6758
Maantiekatu 31 E, 28120 Pori


Päätöksenteko SAS-toimisto


Palveluohjaaja Saija Tomberg, puh. 044 701 0328, Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori

Sosiaalityöntekijä Niina Kuusinen, puh. 044 701 6665, Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori