Etusivu > Sosiaali ja terveys > Vanhuspalvelut > Kotihoito

Kotihoito

Kotihoito tarkoittaa sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kotipalvelua ja terveydenhuoltolakiin perustuvaa kotisairaanhoitoa.

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan kotona selviytymistä tilanteissa, joissa kotona selviytyminen on vaikeutunut vanhuuden, sairauden, perhetilanteen tai vammaisuuden vuoksi (tai muun syyn takia tarvitaan hoitopalveluita kotiin).

Kotihoidon palvelumuotoja ovat mm. avustaminen ruokailussa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, kuntoutumisessa, liikkumisessa, asioinnissa ja ulkoilussa. Kotihoidon tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Kotihoito huolehtii myös itsehoidon ohjauksesta, lääkehuollosta ja sairaanhoidosta. Kotihoidon lääketieteellisestä hoidosta vastaa asiakkaan omalääkäri.

Palveluohjaaja arvioi yhdessä teidän ja perheenne kanssa kotihoidon palveluiden tarpeen. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito perustuvat asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Säännöllisestä kotihoidosta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Kotihoito on säännöllistä silloin, kun asiakkaan luona käydään säännöllisesti vähintään kahden viikon välein. Tällöin kotihoidon maksut määräytyvät perhekoon, tulojen sekä palvelujen määrän mukaan. Tilapäisestä kotihoidosta peritään perusturvalautakunnan vahvistamat palvelumaksut.


Esite_-_Kotihoidon_esite.pdf (pdf, 0.3 Mt)

Kotiin annettavat palvelut ja kriteerit


Kotihoidon maksut

Kotihoidon keskitetty palvelutarpeen arviointi


POHJOINEN ALUE


Palveluohjaaja Marjut Riikonen, puh. 044 701 3017
Siltapuistokatu 2, 28100 Pori

ITÄINEN ALUE

Palveluohjaaja Sini Lahtinen, puh. 044 701 3025
Palokunnantie 39, 28370 Pori

LÄNTINEN ALUE

Palveluohjaaja Päivi Toivola, puh. 044 701 3026
Maantiekatu 31 E, 28120 Pori