Etusivu > Sosiaali ja terveys > Vanhuspalvelut > Kotona asumista tukevat palvelut > Omaishoidon tuki yli 65-vuotiaat

Omaishoidon tuki yli 65-vuotiaat

Omaishoitolain (937/2005) tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tukeen sisältyvät omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa sekä omaishoitoa tukevat sosiaalihuollon palvelut.

Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Lisäksi omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma.

Tukiluokat 2017

Tukiluokka I
628,50 €
Asiakas tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoaHoidon sitovuus on samaa tasoa kuin pysyvässä laitoshoidossa olevalla. Hoitotyö edellyttää hoitajan kokopäiväistä työpanosta ja hoitovastuuta ympäri vuorokauden.

Tukiluokka II
452,60 €

Asiakas tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa. Hoitotyö sitoo pääsääntöisesti hoitajan kokopäiväisesti.

Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, palkkio on vähintään 784,01 € kuukaudessa omaishoitolain 5 §:n mukaan.


Tiedustelut ja hakemusten vastaanotto lähipalvelualueiden vanhuspalveluiden palveluohjaajilta. Palveluohjaajilta voi tiedustella myös omaishoitajien lakisääteisestä vapaasta sekä virkistyspäivistä ja vertaistukiryhmistä.


Omaishoidontuen hakemus yli 65 vuotiaat 2017.doc (doc, 0.08 Mt) ESITE - omaishoidontuki yli 65.pdf (pdf, 0.45 Mt) Omaisen hyvinvointiopas.pdf (pdf, 2.23 Mt)

Tiedustelut ja hakemusten vastaanotto


POHJOINEN ALUE

Palveluohjaaja Eija Kuusela, puh. 044 701 8560,
Juhana Herttunkatu 17, 28100 Pori

Palveluohjaaja Raija Pärssinen, puh. 044 701 4573
Juhana Herttunkatu 17, 28100 Pori

ITÄINEN ALUE

Itä-Pori ja Ulvila
Palveluohjaaja Eija Lilja,
puh. 044 701 0532
Juhana Herttunkatu 17, 28100 Pori

Lavia
Palveluohjaaja Eija Kuusela, puh. 044 701 8560,
Juhana Herttunkatu 17, 28100 Pori

LÄNTINEN ALUE

Palveluohjaaja Helena Ilkka, puh. 044 701 6617
Juhana Herttunkatu 17, 28100 Pori