PIETNIEMI 609 1706

PIETNIEMI 29. kaupunginosan korttelin 64 (osa) asemakaavan muutos 609 1706
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu n. 5,6 km päähän keskustasta länteen Pietniemen 29. kaupunginosaan, Pensasmäentien varrelle aivan Pietniementien läheisyyteen.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelualue on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL), jossa on viimeksi toiminut Pietniemen päiväkoti. Päiväkotitoiminnan loputtua kiinteistö on myyty yksityiseen käyttöön. Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta muuttaa kiinteistön käyttötarkoitusta asumiskäyttöön.

Kaavatunnus

609 1706

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2018.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.8.-12.9.2018.
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 30.8.-12.9.2018.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 4.2.2019.
  • Asemakaavaehdotus sekä tonttijako 8364 nähtävänä 14.2.-27.2.2019
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 26.4.2019
  • Lainvoimainen 13.6.2019