Perusturvan potilasasiakirja-arkisto

Perusturvan potilasasiakirja-arkistojen tehtävänä on säilyttää potilaskertomukset ja huolehtia siitä, että ne ovat käytettävissä mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti potilaan tutkimuksessa ja hoidossa sekä tieteellisessä tutkimuksessa. Potilaskertomustiedot säilytetään arkistossa lain edellyttämän ajan.

Yhteydenotot

Porin perusturva
Potilasasiakirja-arkisto
PL 121, 28101 PORI

puh. 044 701 3470
arkistonhoitaja Susanna Sainio-Alander, puh. 044 701 3474

arkisto.ter@pori.fi