Tietosuoja Perusturvassa

Tälle sivulle on koottu perusturvan lomakkeet koskien rekisteritietojen tarkastyspyyntöjä, virheen oikaisuvaatimusta, lokitietojen tiedonsaantipyyntöjä, tietopyyntöjä sekä kuolleen henkilön potilasasiakirjojen luovuttamista.