Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista (MRA 29§).

Porin karttapalvelussa voit tutustua myös ajantasa-asemakaavaan. 

Kaupunginosat ja kylät

Kaupunginosan nimi, järjestysnumero ja rajat määrätään asemakaavassa. 

Kaupunginosat kartalla verkossa

Asemakaavoittamaton maa-alue kuuluu maarekisterin mukaiseen kylään. 

Karttaotteet

Kartta- ja paikkatietoaineistoa on saatavana joko perinteisinä paperikarttoina tai yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä ja jatkojalostusta varten. Aineistoa käytettäessä muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tulee aina olla kaupungin lupa.

Kartan käyttöoikeuslupa

Kartanjulkaisulupa tarvitaan jos karttaa käytetään julkaisuissa tai Porin kaupungin ulkopuolisilla internet-sivuilla. Porin opaskartta-aineistojen tekijänoikeus on Porin kaupungin kaupunkimittauksella. Kartanjulkaisulupahakemus voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai julkaisulupahakemuksella.

Kaupunkimittaus tuottaa paikkatietoaineistosta erilaisia karttatuotteita sekä kaupungin omaan, että yksityiseen käyttöön. Karttatuotteita on jaettavana digitaalisina ja paperisina. Tuotteita ovat erilaiset maasto-, opas- ja teemakartat sekä ortoilmakuvat. 

Ajantasa-asemakaava digitaalisena

Toimitetaan ilman pohjakarttaa, joka pyydetään erikseen kaupunkimittauksesta.