Jokikeskus 609 1605

LINNAN 1. ja TELJÄN 2. kaupunginosien ranta-alueen asemakaavan muutos (Eteläranta)
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

 

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kokemäenjoen ranta-alueella Porin kaupunkikeskustassa, koskien Etelärannan Itäosaa Porinsillalta Taavisillalle. Etäisyys kauppatorista on n. 300 metriä ja suunnittelualueen koko on n. 4 ha.

Asemakaavan muutos etenee Jokikeskuksen yleissuunnitelman pohjalta ja se on osa Porin Jokikeskus -hanketta.

Jokikeskus- hanke

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutos luo valmiuden Jokikeskuksen yleissuunnitelman toteuttamiselle. Ranta-aluetta on tarkoitus terassoida ja laajentaa vähäisessä määrin jokialuelle.

Kaavatunnus

609 1605

Hyväksyvä taho

Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2011.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.10.2011- 31.10.2011.
  • Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto mm. yleissuunnitelma esiteltiin yleisötilaisuudessa 22.11.2012.
  • Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 9.11.-10.12.2012.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 1.10.2018.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 11.10.-9.11.2018.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2018
  • Lainvoimainen 23.1.2019