PIETNIEMI 609 1720

PIETNIEMI 29. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 18 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1720
Kaavaluonnos
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Läntiseen Maa-Poriin n. 5 km päähän kaupungin keskustasta Pietniemen 29. kaupunginosan asuinalueelle päättyvän Kanukantien varrelle.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelualue on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta muuttaa kiinteistön käyttötarkoitusta rivitalorakentamiseen. Tavoitteena on rakentaa tontille yksi neljän huoneiston rivitalo.

Kaavatunnus

609 1720

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.9.2018.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.9.-3.10.2018.
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 20.9.-3.10.2018.