Finpyy 609 1677

FINPYY 81. kaupunginosan Koskipuiston ja VT 23:n välisen alueen 1. asemakaava ja asemakaavan muutos (Koskipuisto)
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Finpyyn 81. kaupunginosaan Noormarkun keskustaan Mäkelänkujan ja Noormarkunjoen väliselle alueelle.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta aluetta. Kaavamuutoksessa alue on tarkoitus osoittaa yleiskaavan mukaisesti asuinrakentamiseen.

Kaavatunnus

609 1677

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.2.2016.
  • Kaavaluonnos 25.2.2016.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 25.2.-14.3.2016.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 17.7.2017.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 24.8. - 22.9.2017.
  • Nähtävänä ollutta asemakaavaehdotusta on lausuntojen perusteella muutettu 13.12.2017.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.1.2018.
  • Lainvoimainen 16.3.2018.