Herralahti 609 1686

HERRALAHTI 14. kaupunginosan korttelin 22 tontti 1 (Puinnintie 15) ja Rajahalmeen puiston (osa) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Herralahden kaupunginosaan Puinnintien puoliväliin ja osittain Ruishalmeen puistoon, noin 1,8 kilometrin päähän Porin kauppatorista. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7138 m².

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta liittää osa Ruishalmeen puistoalueesta kortteliin 22, joka mahdollistaisi lisärakentamisen suunnittelualueelle. Ruishalmeen puistosta on poistettu Caruna Oy:n johtoja ja siirretty länteen Koivulantien itäiselle puolelle. Suunnittelualueella muutetaan vaara-alue puistoalueeksi ja samalla uudistetaan kaavamääräykset- ja merkinnät.

Kaavatunnus

609 1686

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.11.2016.
  • Kaavaluonnos 17.11.2016.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 17.-30.11.2016.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 15.1.2018.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 25.1.-7.2.2018
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.4.2018
  • Lainvoimainen 31.5.2018