Impola 609 1713

IMPOLA 42. kaupunginosan Ulvilanpuistoa ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa aluetta koskeva asemakaavan muutos (Impolan sähköasema)
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Impolan kaupunginosaan Ulvilantien ja Ojantien väliselle alueelle.

Kaavan tavoitteet

Impolan 110/20 kV sähköaseman uudistaminen ja laajennus on tullut ajankohtaiseksi ja siitä on tehty investointipäätös vuodelle 2018. Vanhentuneen sähköaseman uusinnalla  varmistetaan Itä-Porin luotettava sähkönsaanti myös tulevaisuudessa. Sähköaseman tontti ei nykyisellään ei mahdollista tulevan sähköaseman tilantarvetta.

Kaavatunnus

609 1713

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.1.2018.
  • Kaavaluonnos 24.1.2018.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 25.1.-7.2.2018.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 22.3.-20.4.2018.
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 7.5.2018
  • Lainvoimainen 27.6.2018