Isojoenranta 609 1607

ISOJOENRANTA 18. Noormarkuntien ja Rajajuovan välisen peltoalueen 1. asemakaava
Asemakaava on lainvoimainen

 

 

Sijainti

Sijainti opaskartalla

Kaava-alue sijoittuu Koillisväylän (ent. Noormarkuntien) Rajajuovan ja Laiturintien rajaamalle alueelle ulottuen pohjoisessa Pohjoisväylän suunnitellun linjaukseen korkeuteen. Suunnittelualueen itäpuoleiseen osaan sisältyvät myös asemakaavoittamattomat rautatiealueet Karjasillantien ja Ruosniemen liikennepaikan välillä. Suunnittelualue sijoittuu kaupungin keskustasta koilliseen n. 4,0 km:n etäisyydelle.

Kaavan tavoitteet

Uuden asemakaavan myötä Isojoenrannan teollisuusalue laajentuu pohjoiseen, jonka suunnittelussa korostetaan alueen edullinen kaupunkirakenteellinen sijainti, hyvät ajoneuvoliikenteen yhteydet sekä huomioidaan ratapiha-alueen hyödyntämisen mahdollisuus. Uudella teollisuusalueella lisätään ja monipuolistetaan teollisuustonttien tarjontaa. Suunnittelualueen pohjoispuolella otetaan huomioon tulvasuojelua tukevan lisäuoman rakentamisen mahdollisuus.

Kaavatunnus

609 1607

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos 8.4.2011.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 9.4.-26.4.2011 (kaavaluonnoksen 609 1592 osana).
  • Kaavaluonnos sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.5.-17.6.2013.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 1.7. – 30.7.2015.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.11.2015.
  • Lainvoimainen 7.1.2016.