Kalaholma 609 1700

KALAHOLMA 17. kaupunginosan korttelin 13 (osa), Saarenpuisto (osa) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Kalaholman (17.) kaupunginosaan Saarentien varrelle, noin 2,7 kilometrin päähän kaupunkikeskustan kauppatorista.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta laajentaa korttelia 13 lounaaseen Saarenpuistoon. Kaavamuutos selkeyttää suunnittelualueen mahdollisuutta rivitalorakentamiseen.

Kaavatunnus

609 1700

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.7.2017.
  • Kaavaluonnos 5.7.2017.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 6.-19.7.2017.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 5.3.2018.
  • Asemakaavaehdotus ja tonttijako nähtävänä 15.-28.3.2018.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.5.2018
  • Lainvoimainen 27.6.2018