Kartano 609 1701

KARTANO 41. kaupunginosan Mäkipuiston (osa) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Kartanon (41.) kaupunginosaan Niittykadun ja Härmäntien risteykseen, noin 5,5 kilometrin päähän kaupunkikeskustan kauppatorista.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta muuttaa osa Mäkipuiston puistoalueesta Härmäntien katualueeksi, joka vastaa paremmin nykytilannetta. Kaavamuutoksen hakijoiden kulku omille kiinteistöilleen tapahtuu suunnittelualueelta. Ajotietä käyttävät kaavamuutoksen hakijoiden lisäksi lähialueen asukkaat ja ulkoilijat kulkiessaan Mäkipuiston ulkoilualueelle.

Kartanon alueella on valmisteilla katujen päällystystyöt. Kaavamuutoksen myötä ajotie muutetaan Härmäntien katualueeksi, jolloin se kunnostetaan ja päällystetään katuna.

Kaavatunnus

609 1701

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.7.2017.
  • Kaavaluonnos 5.7.2017.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 6.-19.7.2017.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 6.2.2018.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 15.-28.2.2018.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.5.2018
  • Lainvoimainen 27.6.2018