Lotskeri 609 1627

LOTSKERI 55. 1. Asemakaavalla laajennetaan pientaloaluetta Aamuruskontien ja Kastetien ja Pohjoisväylän väliselle alueelle
Asemakaava on lainvoimainen

 

 

Sijainti

Sijainti opaskartalla

Suunnittelualue sijoittuu Pohjoisväylän eteläpuolella olevan pientaloalueen koillisosaan, rajautuen lännestä Aamuruskontiehen ja etelästä Kastetiehen. Suunnittelualue sisältää Kastepolun kokonaisuudessaan sekä osan Pohjoisväylän katualueesta. Luoteesta suunnittelualue ulottuu Myllyojan yli rajautuen vireillä olevan Lotskerinmäen kaavan (609 1579) aluerajaukseen. Idästä suunnittelualuetta rajaa 110 kV voimajohdon suojavyöhykkeeseen. Pinta-alaltaan 11,5 ha kokoinen suunnittelualue sijoittuu Kauppatorilta pohjoiseen n. 3,0 km etäisyydelle.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelualueen kiinteistöt pääosin ovat Porin kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueen luoteisosassa nk. lisäuoman aluevaraukseen sisältyy osia yksityisten omistamista kiinteistöistä 609-411-2-59, 609-411-3-118. Suunnittelun tavoite on täydentää Lotskerin asemakaavoitetun pientaloalueen koillisosa sekä luoda kaavalliset edellytykset Pohjoisväylän linjauksen jatkolle ja varmistaa nk. lisäjoelle aluevaraus tulvavaarojen vähentämiseksi.

Kaavatunnus

609 1627

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2013.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.5.-17.6.2013.
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 26.10.-25.11.2013.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 12.5.-10.6.2016.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.6.2016.
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 29.8.2016.
  • Lainvoimainen 19.10.2016.