Reposaari 609 1715

REPOSAARI 71. kaupunginosan leirintäalueen 1. asemakaava ja asemakaavan muutos.
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Reposaaren maantien varrelle, Reposaaren Siikarannalle. Suunnittelualueella sijaitsee Siikarannan leirintäalue, Reposaaren maantie sekä maantien molemmin puolin olevaa metsäaluetta. Kaava-alueen koillispuolella sijaitsevat asuinkorttelit ovat rakentuneet 2000 –luvulla.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavassa tutkitaan leirintäalueen nykytilanteen osoittamista sekä laajentamismahdollisuuksia.

Kaavatunnus

609 1715

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.1.2018.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.1.-7.2.2018.
  • Kaavaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.6. – 6.7.2018
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 1.10.2018.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 11.10.-9.11.2018.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25.3.2019
  • Lainvoimainen 9.5.2019