Riihiketo 609 1702

RIIHIKETO 9. kaupunginosan korttelin 7 tonttia 8 koskeva asemakaavan muutos (Teljätalo)
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu aivan keskustan tuntumaan, vajaan kilometrin etäisyydelle torista Riihikedon (9.) kaupunginosaan Teljänkadun ja Kuninkaantien väliin.

Kaavan tavoitteet

Tontin vanha kaavamerkintä AHK (autohuoltokortteli) ei ole ajanmukainen.

Kaavamuutoksessa suunnittelualue on tarkoitus osoittaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) viereisten korttelialueiden tapaan. Kerroslukua ja rakennusoikeuden mahdollista lisäämistä tutkitaan asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Asemakaavaa valmistellaan yhteistyössä Rakennusliike Rajala Oy:n konsultin arkkitehtitoimisto
Aaron Rantala Oy:n kanssa.

Kaavatunnus

609 1702

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.9.2017.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.-27.9.2017.
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 15.-28.3.2018.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 5.11.2018.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 15.11.-14.12.2018.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25.3.2019
  • Lainvoimainen 9.5.2019