Ruosniemi 609 1537

RUOSNIEMI 51. kaupunginosan kortteleissa 2, 3, 16-19, 31, 141, 146 ja 175 asemakaavan muutos (Koitto)
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

 

 

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Ruosniemen kaupunginosassa n. 3,0 km:n etäisyydellä Porin keskustasta koilliseen. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 20,0 ha.

Kaavan tavoitteet

Kantakaupungin yleiskaavassa 2025 Pohjois-Poriin on osoitettu uusi vihervyöhyke, jolle voidaan rakentaa uusi jokiuoma liittyen tulvasuojeluun. Kaupunki on ostanut suunnittelualueella Ruosniementien molemmilla puolilla taloja ja tontteja ratkaisun mahdollistamiseksi. Kaavamuutoksella yleiskaavan varaus siirretään asemakaavatasolle. Suunnittelualueen itä- ja länsipuoli ovat tällä hetkellä kaavoittamatonta aluetta.

Kaavatunnus

609 1537

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 31.1.2008.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 1.-18.2.2008.
  • Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmä nähtävillä 9.-26.10.2009.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 30.1.-15.2.2010.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 22.2.2016.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 3.3. – 1.4.2016.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2016.
  • Lainvoimainen 3.8.2016.