Sampola 609 1682

SAMPOLA 47. kaupunginosan palvelukeskuksen ympäristön asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Kaavatyön suunnittelualue sijoittuu Sampolan kerrostaloalueen keskusta-alueelle, noin 3 km:n etäisyydelle Porin keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11 ha.

Sampolan kerrostaloalue on 1970 –luvulla rakentunut Porin kookkain aluerakentamiskohde. Alueen keskustan muodostavat kaksikymmentä elementtitekniikalla toteutettua kerrostaloa, liikekeskus ja koulurakennukset. Alueen liikennejärjestelmä on suunniteltu ulkosyötteiseksi, jonka ansiosta alueen reunamilla sijaitsee laajoja pysäköintialueita.

Kaavatyön suunnittelualueena on Sampolan kerrostaloalueen keskusta. Suunnittelualueeseen sisältyy koulurakennusten ja liikekeskuksen kortteli. Itä-Porin yhtenäiskoulussa oppilaita on noin 360. Liikekeskuksen yhteydessä toimivat vähittäiskauppa ja apteekki. Puisto-alueista suunnittelualueeseen sisältyvät koulukorttelia ympäröivä Kouvonpuisto, Lyylikinpuisto sekä kerrostalokortteleiden väliin jäävät Sammonpuisto ja Ainonpuisto. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu alueen katuverkostoa.

Kaavan tavoitteet

Sampolan koulukorttelin rakennuskanta aiotaan uudistaa Sampolan palvelukeskus Oy:n toimesta. Nykyisiä koulutoimintoja palvelemaan on tarkoitus rakentaa uudet toimitilat. Liiketilojen osalta uudistuksen toteuttajana toimii muu taho. Koulukorttelin rakennusten uudistamisen taustalla on rakennusten huono kunto.

Uuden koulurakennuksen rakentaminen aiotaan aloittaa elokuussa 2017 ja sen on tarkoitus valmistua keväällä 2019. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa uusien koulutilojen suunnittelun ja toteuttamisen. Uuden koulurakennuksen tieltä aiotaan ensivaiheessa purkaa nykyinen alakouluosa. Uusien koulutilojen valmistuttua aiotaan purkaa myös vanha ylä-koulu sekä liiketilojen osa.

Asemakaavan muutoksella tutkitaan koulukorttelin muutoksista aiheutuvia aluevarausmuutoksia koskien koulutiloja, piha-alueita, lähiliikunta-alueita ja pysäköintiä. Samalla tutkitaan uutta sijaintia alueen kaupallisille palveluille. Myös Sampolan päivätoimintakeskuksen korttelin uudelleenkäyttöä sekä koko alueen liikenteellistä toimivuutta tutkitaan. Tavoitteena on Sampolan keskuksen toiminnallinen sekä laadullinen kehittäminen kokonaisuutena.

Kaavatunnus

609 1682

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.3.2017.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.3.-7.4.2017.
  • Kaavaluonnosvaihtoehdot 1 ja 2 nähtävillä 31.8.-29.9.2017.
  • Asemakaavan osallistamistilaisuus järjestettiin 7.9.2017 päiväkoti Taikurinhatussa.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 22.3.-20.4.2018.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.5.2018
  • Lainvoimainen 27.6.2018