Teljä 609 1654

TELJÄ 2. Asemakaavan muutos Raumansillan ja Taavisillan välisellä ranta-alueella.
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Teljän 2. kaupunginosaan Kokemäejoen rantaan n. 300m:n etäisyydelle kaupungin keskustasta. Suunnittelualue sijoittuu kaupungin arvokkaaseen jokimaisematilaan, joka on osa vuonna 2010 käynnistynyttä Porin Jokikeskus -hanketta. Laaja-alaisen yhteistyöhankeen tavoitteena on jokiympäristön vetovoiman ja käytön kehittäminen.

Kaavan tavoitteet

Laaditaan asemakaavan muutos, joka liittyy Porin Jokikeskus -hankkeeseen ja siihen liittyvän yleissuunnitelman toteuttamisen mahdollistamiseksi suunnittelualueen osalta. Asemakaavamuutos koskee liikennejärjestelyjä, rantarakenteita ja toimintojen uudelleen jäsentelyä. Ranta-aluetta terassoidaan osittain nykyiselle vesialueelle. 

Kaavatunnus

609 1654

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 31.10.2014.
  • Asemakaavaluonnos nähtäville 1.11.2014.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 1.11.-1.12.2014.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 13.12.2014-12.1.2015 muutettu 26.1.2015.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.2.2015.
  • Lainvoimainen 20.3.2015.