Tiilimäki 609 1698

TIILIMÄKI 11. kaupunginosan korttelin 15, Sairaalantien, Juutilaisentien (osa) ja Vähämäenpuiston (osa) asemakaavan muutos 609 1698 (Sairaalanmäki)
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue on Satakunnan keskussairaalan alue Porin Tiilimäessä. Alueen pinta-ala on noin 19 ha. Osa suunnittelualueesta kuuluu Porin kansalliseen kaupunkipuistoon (Porin metsä).

Kaavan tavoitteet

Asemakaavassa osoitetaan keskussairaalan eteläisen pysäköintialueen laajennus Vähämäenpuistoon ja kansallisen kaupunkipuiston alueelle. Lisäksi alueen asemakaava päivitetään vastaamaan sairaalan nykyisiä ja tulevia rakentamistarpeita ja liikenneverkoston muutoksia.

Kaavatunnus

609 1698

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.1.2018
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.1.-7.2.2018
  • Kaavaluonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.11.-12.12.2018
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 24.6.2019
  • Kaavaehdotus nähtävänä 4.7.-15.8.2019
  • Muutettu 9.9.2019
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.9.2019
  • Lainvoimainen 7.11.2019
     
Havainnekuva, Tiilimäki