Tikkula 609 1712

TIKKULA 24. kaupunginosan kortteleiden 16–20, Vantalantien ja Raumanjuovanpuiston (osa) asemakaavan muutos (Vantala)
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue rajautuu Raumanjuopaan, Raumanjuovantiehen sekä Suntinojaan ja sen vasemman rannan tulvapenkereeseen. Suunnittelualue sijoittuu n. 4,0 km etäisyydelle Porin keskustasta (Kauppatori) luoteeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 7,18 ha.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelualueen asuinkortteleiden ja yleisten alueiden mitoitusta ja määräyksiä tarkistetaan tulva-suojelun toteuttamisen edellytysten parantamiseksi. Tulvasuojelun yhdyskuntatekniset näkökulmat sovitetaan yhteen asuinkortteleiden maankäytön tarkemman suunnittelun kanssa, tavoitteena lisätä alueen houkuttelevuutta asuinrakentamiselle osana uusiutuvaa monimuotoista yritysaluetta.

Kaavatunnus

609 1712

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.3.2018.
  • Asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 15.-28.3.2.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 21.5.2018
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 31.5. – 13.6.2018
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2018
  • Lainvoimainen 8.10.2018