Tuorsniemi 609 1705

TUORSNIEMI 28. kaupunginosan korttelin 12 kaavatontteja 1 ja 8 (tila 15:289) sekä Kaarnatietä (osa), Nilatietä (osa) ja Jukajantietä (osa) koskeva asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu n. 4,7 km päähän keskustasta Tuorsniemen asuinalueelle Kaarnatielle, Nilatien ja Jukajantien väliin.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta liittää osa Kaarnatien, Nilatien ja Jukajantien katualueista kortteliin 12. Voimassaolevan asemakaavan mukainen katualueen levennys on jäänyt toteutumatta, eikä levennykselle ole liikenteellistä tarvetta. Kaavamuutoksella saatetaan asemakaava vastaamaan nykytilannetta.

Kaavatunnus

609 1705

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.1.2018.
  • Kaavaluonnos 24.1.2018.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 25.1.-7.2.2018.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 3.12.2018.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 13.-31.12.2018
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.4.2019
  • Lainvoimainen 13.6.2019