Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Kaavoituskatsauksessa ja -ohjelmassa esitetään merkittävät ajankohtaiset alueiden käytön suunnitelmat ja lähitulevaisuuden tavoitteet.

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vuosittain laadittava asiakirja, jossa esitetään merkittävät ajankohtaiset alueiden käytön suunnitelmat. Kaavoituskatsauksen laatii konsernihallinnon toimialan elinvoimayksikön kaupunkisuunnittelun työyksikkö ja se toimii kaavoituksen työohjelmana. Kaavoituskatsauksesta päättää kaupunginhallitus. 

Kaavoitusohjelma on strateginen asiakirja, jossa esitetään alueiden käytön lähitulevaisuuden tavoitteita. Kaavoitusohjelma laaditaan kaupunkisuunnittelun toimesta laajassa vuorovaikutuksessa kaikkien kaupunkiorganisaation toimialojen ja yhtiöiden kanssa. Kaavoitusohjelma tukeutuu kaupunkistrategiaan, hyvinvointi-, elinvoima- ja sivistyksen ja kulttuurin kehittämisohjelmiin sekä asunto- ja maapolitiikkaan. 

 

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kaavoituskatsauksen ja -ohjelman 2019-2021 4. maaliskuuta 2019.