Gummandouran ranta-asemakaava

Gummandouran ranta-asemakaavan 1. asemakaava
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Ranta-asemakaavaluonnos käsittää Gummandouraa ympäröivässä saaristossa Porin kaupungin Rankun kylässä kiinteistöt Peräkari 609-432-3-11, Rimpiniemi 609-432-3-16 ja Marttila 609-432-3-17.

Gummandoura

Kaava-alueen sijainnit rajattu lilalla., by Kaupsu/TB

Kaavan tavoitteet

Ranta-asemakaavassa ratkaistaan alueen nykyinen ja tuleva maankäyttö kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on lähinnä varmistaa mahdolliset rakennuspaikat loma-asutuskäyttöön luonnosarvoja kunnioittaen. Pääosa tiloista jää maa- ja metsätalouskäyttöön sekä luonnonsuojelualueeksi.

Kaavatunnus

609 R-57

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.2.2013.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.2.-18.3.2013.
  • Aasemakaavaluonnos nähtävillä 23.8.-12.9.2013.
  • Asemakaavan ehdotus nähtävänä15.3.-14.4.2014.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.6.2014.
  • Lainvoimainen 1.8.2014.