Lampaluodon ranta-asemakaava

Lampaluodon ranta-asemakaavan osittainen muutos (Päivikarin ranta-asemakaava)
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Porin kaupungin Lampaluodon kylässä ja käsittää Lampaluodon pohjoisosassa olevan ranta-alueen. Ranta-asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä Rimpiranta I RN:o 1:240, Rimpiranta II RN:o 1:241, Rimpiranta III RN:o 1:242, Kaislaranta RN:o 1:243, Kesäranta RN:o 1:244, Päivikari RN:o 1:285 sekä kantatilaa Erkkilä RN:o 1:286. Muutosalueen pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria.

Lampaluoto ranta-asemakaava

Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella yhtenäisellä alueella., by Kaupsu/TB

Kaavan tavoitteet

Noin 30 vuotta sitten laadittu rantakaava on sen ajan hengen mukainen. Rakennuspaikkoja on suhteellisen tiheästi, joten tonttikohtaista rakennusoikeutta on osoitettu vain 100 m². Koska osa rakennuspaikoista on jo rakennettu jopa rakennusoikeuden ylittäen ja koska varsinkin talousrakennusten lisääminen sekä myös loma-asuntojen laajentaminen on tullut ajankohtaiseksi, rakennusoikeutta on tarkoitus lisätä vastaamaan nykyisin vallassa olevaa käytäntöä.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.1.2015
  • Luonnos 31.1.2015
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä 31.1.-27.2.2015
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 7.9.2015
  • Ranta-asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 17.9. - 16.10.2015
  • Muutettu 11.1.2016
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.2.2016
  • Lainvoimainen 30.3.2016 (§15)